Хепатит C и здравето на гей и би мъжете живеещи с ХИВ

0
624
Хепатит C и здравето
Хепатит C и здравето

Според първата хепатит C анкета за гей/би мъже в България, близо 60% никога не са се тествали за хепатит C. Този факт добре се обвързва с прочуване от САЩ, според което гей/би мъжете, живеещи с ХИВ не са тествани достатъчно често за хепатит C вирус (HCV). В България все още не се говори достатъчно за хепатит C и здравето на гей/би мъжете, които живеят с ХИВ.

Хепатит C и здравето – игнориране на препоръки

По данни на AIDSmap и публикация в научното списание Open Forum Infectious Diseases, изследването на хепатит С сред гей и бисексуални мъже, които живеят с ХИВ, които са изложени на по-висок риск от инфектиране с хепатит С, не отговаря на препоръките.

Хепатит С може да бъде излекуван чрез кратък курс от Директно Действащи Антивирусни Средства (ДДАС). Световната здравна организация е поставила цели за изследване и обхващане на лечението до 2030 г. с цел елиминиране на хепатит С. Недиагностициран и нелекуван хепатит С може да доведе до рак на черния дроб.

Хепатит C и здравето – цел на проучването

Изследователите от проучването за пациенти с ХИВ имат за цел да анализират тестването за хепатит С в собствената си кохорта сред гей и бисексуални мъже с ХИВ. Продължаващото сексуално предаване на хепатит С е особено концентрирано сред гей и бисексуални мъже, които са ХИВ-позитивни, отчасти поради секс без кондом.

Проучването за амбулаторни пациенти с ХИВ проследява хора, които получават грижи в девет клиники в шест големи американски града. Този анализ разглежда всички гей/би мъже, които получават от поне две години грижи: между 2011 и 2019 г. Той изключва хората, които инжектират наркотици, или хората, които вече са имали положителен тест за антитела срещу хепатит С.

Проучването включва 1829 живеещи с ХИВ мъже. Малко над половината от изследваната популация е била диагностицирана с ХИВ преди 2000 г. (51%). 83% вече са приемали антиретровирусна терапия (АРТ) в началото на периода на изследване.

Между 2011 и 2019 г. 66% от участниците са тествани за антитела срещу хепатит С поне веднъж и всяка година са тествани 30% от кохортата на изследването. Анализът показа, че мъжете са значително по-склонни да бъдат тествани за хепатит С, ако се прилага един от следните критерии:

  • диагностицирана ХИВ инфекция след 2000 г., особено след 2011 г.
  • обществено здравно осигуряване
  • брой на CD4 клетки под 350
  • данни за хламидия, гонорея или сифилис
  • наличие на хепатит B
  • повишаване на чернодробните ензими

Хепатит C и здравето – поведенчески интервюта

Мъжете с по-висок риск от заразяване с хепатит С са идентифицирани чрез поведенчески интервюта. Две трети от кохортата на проучването са изпълнили поне едно компютърно поведенческо интервю по време на периода на изследване. Четиридесет процента съобщават за употреба на психоактивни вещества, а 43% съобщават за анален секс без презервативи. Анализът показа, че нито употребата на наркотици, нито анален секс без презервативи са свързани с тестване за хепатит С. Това показва, че мъжете с най-голям риск от придобиване на хепатит С не са по-склонни да бъдат тествани от хората с нисък риск.

Изследователите казват, че четири фактора вероятно допринасят за ниската годишна честота на тестване. Те трябва да бъдат адресирани, за да се подобри прилагането на препоръките за тестване на хепатит С сред гей и бисексуалните мъже:

  • Липса на информираност сред доставчиците на здравни услуги за гей и бисексуалните мъже и риска от предаване на хепатит С по сексуален път
  • Липса на информираност или неспазване на указанията за тестване на хепатит С
  • Времевите ограничения при посещенията на пациенти означават, че тестването не е приоритет
  • Липса на информираност относно наличието на тестове за хепатит С сред хората, които живеят с  ХИВ и липса на информираност, че то се покрива от повечето публични или частни здравноосигурителни планове.

Изследователите препоръчват при всяко посещение в клиниката да се вземат подробни данни. По този начин ще се идентифицират хората с висок риск от инфектиране с хепатит С. Всеки човек, който докладва рискови фактори при посещение в клиника, трябва да получи предложение за тест за хепатит С по време на посещението.

Къде мога да се тествам за хепатит C в България?

Можеш да се изследваш анонимно и безплатно за хепатит C в над 180 лаборатории в страната. Харесай си удобен адрес за теб от този линк.