Излекуван хепатит C – какви поуки трябва да си взема?

0
637
Излекуван хепатит C
Излекуван хепатит C

По данни на цитирано швейцарско проучване в AIDSmap, мъжете, живеещи с ХИВ, се доближават до риск от повторна инфекция, независимо от вече излекуван хепатит C. Проучването описва три отделни групи. Тези, които избират да избягват рисковете и се стремят да не се реинфектират. Онези, които минимизират рисковете и шансовете за реинфекция. Тези, които приемат рисковете и възможността за повторна инфекция и повторно лечение.

Световната здравна организация (СЗО) си е поставила за цел да елиминира хепатит С като заплаха за общественото здраве до 2030 г. Това стана възможно благодарение на по-нова форма на лечение – директно действащи антивирусни средства (ДДАС). Гей/би мъжете, живеещи с ХИВ, представляват съществена рискова група за инфекция с хепатит С. Приблизителното разпространение на инфекцията в тази група е до 39%. Въпреки че много от тази група са излекувани успешно от хепатит С, те често се реинфектират по-късно.

Излекуван хепатит C – проучването

Като част от проучването в Швейцария, гей/би мъже, живеещи с ХИВ и хепатит С, получават директно действащи антивирусни средства за хепатит С. Мъжете, съобщаващи за сексуално рисково поведение, също получават поведенчески консултации, насочени към стратегии за намаляване на риска. От тези, които са получили консултации, подгрупа от 17 участници са били интервюирани шест до 12 месеца по-късно. Въпросите касаят възгледи за лечението, поведенческата интервенция, рисково поведение и всякакви последващи промени.

Мъжете са на средна възраст от 44 години, по-голямата част са бели (94%) и почти половината са с висше образование (47%). Средното време от поставянето на диагнозата за ХИВ е 10,9 години, докато средното време от поставянето на диагнозата хепатит С е 1,6 години. Повечето мъже са имали една инфекция с хепатит С (76%) и никога не са били лекувани за нея преди да участват в проучването (59%). Шестима от мъжете са получавали предварително интерфероново лечение. Един участник е получавал антивирусни лекарства с пряко действие преди това.

Прилики между групите

Въпреки че изразяват скептицизъм относно това колко полезно би било консултирането за тях, всички 17 участници разсъждават върху потенциалните промени в поведението по време на консултирането. Повечето са изненадани от диагнозата си с хепатит С и формират три различни групи за дискусия.

Излекуван хепатит C: Избягване на риска от хепатит С

Някои участници променят поведението си, за да избегнат повторна инфекция, често преди започване на лечението или поведенческата интервенция. Тези мъже изразяват шок относно своите диагнози, тъй като те обикновено са свързвали хепатит С с интравенозни потребители на наркотици.

Средната продължителност на времето от поставянето на диагнозата за повечето от тези мъже е дълга (5,8 години). Много от тях са били диагностицирани преди антивирусната терапия с директно действие да е била възможна. Хепатит С се разглежда като сериозен социален проблем, водещ до увреждане на черния дроб, с опасност от предаване на инфекцията на партньори. Тези мъже разглеждат лечението като „голям шанс“, а поведенческата намеса като начин за засилване на мотивацията им за избягване на риска от повторна инфекция.

Някои от промените, направени от тези мъже, включват използването на презервативи за анален секс, избягване на груби сексуални дейности (като фистинг) и избягване на употреба на наркотици по време на секс (кемсекс / ChemSex). За тази група повторната инфекция се разглежда като личен провал.

Излекуван хепатит C: минимизиране на риска от хепатит С

Мъжете от тази група имат за цел да минимизират риска си, но се различават от първата група, тъй като не вярват, че успяват да избегнат риска напълно. Те живеят с хепатит С за по-кратко време от първата група (средно време 1,6 години). Участниците смятат, че вирусът може да бъде контролиран благодарение на антивирусното лечение с пряко действие.

В повечето случаи тези мъже са диагностицирани като част от скрининг на сексуално предавани инфекции. Много от тях практикуват анален секс без предпазни мерки с множество партньори за дълъг период, преди да получат диагнозата си. Тези мъже не съобщават за промени в поведението си, преди да започнат интервенцията. Убеждението им е, че при изключителни обстоятелства те трябва да са преболедували хепатит С.

Тези мъже са придобили нови знания относно инфектирането по време на поведенческото консултиране. Докато те придобиват по-добро разбиране за своето индивидуално рисково поведение, те не смятат, че редовното използване на презерватив е реалистичен вариант. Те се съсредоточават върху „осъществими“ промени като използване на ръкавици за фистинг, несподеляне на секс играчки и по-малко сексуални срещи.

Излекуван хепатит C: Приемане на риск от хепатит С

Хората в тази група приемат рисковете, съпътстващи поведението. Те смятат, че промяната в поведението изисква значителни усилия, следователно възприемат медицинското лечение като по-лесен вариант. По този начин те приемат – и дори очакват – множество курсове на лечение или евентуално да живеят с хроничен хепатит С. Те обаче са загрижени относно разкриването на положителен хепатит C статус и възможността за отхвърляне по време на секс.

Те са живели с хепатит С за подобно време на втората група (1,5 години). Интензивно са търсили информация, за да разберат по-добре инфекцията и да предотвратят повторна инфекция. Двама от тях са били лекувани с по-старата терапия, базирана на интерферон. Докато някои мъже от тази група избират част от стратегиите за намаляване на риска, има разочарование за това, че не знаят точно как са се заразили. При някои от тях, това води до отказ от стратегии за намаляване на риска.

Тези мъже смятат, че ще е трудно да променят рисковото си поведение. Единственото разумно ограничение за тях е по-малко сексуални срещи и надеждата, че увеличеното тестване и излекуване ще доведат до по-малко хепатит С в общността. Антивирусното лечение с пряко действие се разглежда не само като начин за излекуване на инфекцията или почивка за „черния дроб“, но им позволява да се ангажират с типа секс, който харесват.

Въпреки това, в някои случаи тревожността от повторна инфекция след излекуване пречи на сексуалното удоволствие. Един мъж оприличава тревожността на опасенията около предаването на ХИВ в периода преди научния консенсус Неоткриваем ХИВ = Непредаваем ХИВ.

Заключение

Все още не си се тествал за хепатит C? Можеш да се изследваш безплатно и анонимно в над 180 адреса в страната. Кликни ТУК.