ХИВ и хепатит С инфекция – на кое лечение да дам приоритет?

0
653
хепатит C инфекция
хепатит C инфекция

По данни на AIDSmap, хората с ХИВ, излекувани от хепатит С инфекция, имат намалени чернодробни проблеми, ако приемат определена терапия. По-конкретно, режим, съдържащ ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (NNRTI). Фиброзата или белези на чернодробна тъкан, причинени от възпалителна реакция към дългосрочна инфекция с хепатит С, могат да бъдат намалени след излекуването на вируса. Т.нар. “скованост” на черния дроб е маркер за фиброза и може да бъде измерена чрез Fibroscan или еластография. Измерване над 14 килопаскала показва тежко увреждане на черния дроб или цироза.

хепатит С инфекция и изборът на ХИВ терапия

Измерването на сковаността на черния дроб след излекуването на хепатит С инфекция може да идентифицира хората, които остават с по-висок риск от чернодробни усложнения. Не е ясно дали изборът на ХИВ антиретровирусен режим има някакъв ефект върху регенерацията на черния дроб. Някои по-рядко използвани антиретровирусни лекарства са свързани с чернодробна токсичност, но ефектите на съвременната антиретровирусна терапия върху регенерацията на черния дроб са неизвестни.

Какво лечение е приложено в проучването?

Испански изследователи проучват дали изборът на антиретровирусен режим повлиява на регенерацията на черния дроб след като хепатит С е излекуван при хора с ХИВ. Селектирани са 313 души с ХИВ на антиретровирусно лечение. Пациентите имат измерване на сковаността на черния дроб над 9,5 kPa преди започване на лечение за хепатит С. От участниците, 74 са лекувани с ХИВ терапия, която включва NNRTI (или рилпивирин, или ефавиренц), а 239 са лекувани с режим, съдържащ две NRTI и интегразен инхибитор, или протеазен инхибитор плюс един или два NRTI (някои са получили бустиран протеазен инхибитор и ламивудин).

Кои са важните показатели?

Лекуваните с NNRTI са имали по-висок среден брой на CD4 (665 срещу 527) и по-висока честота на неоткриваем вирусен товар (95% срещу 80%) в сравнение с останалите участници, но са били сходни по възраст и пол. При началното измерване, средната чернодробна скованост е 16,7 kPa в групата с NNRTI и 17,3 kPa в групата, която не е с NNRTI – несъществена разлика. Отделно, 40% от групата с NNRTI и 34% от групата, която не е с NNRTI, са имали измерване на скованост на черния дроб под 14 kpA преди лечението за хепатит C.

хепатит С инфекция и ХИВ – статистически значими данни?

След приключване на лечението за хепатит С инфекция, хората, получаващи ХИВ режим, основан на NNRTI, са имали значително по-голямо намаляване на сковаността на черния дроб, отколкото хората, получаващи други режими (35% срещу 29%, p = 0,018). Многофакторният анализ показва, че лечението с NNRTI е единственият фактор, освен инфекцията от хепатит C от генотип 3, който има значителна връзка с намаляване на сковаността на черния дроб. Въпреки това, друг анализ, ограничен до 200 души в изследваната популация с цироза на изходно ниво (скованост на черния дроб над 14 kPA), не показва значително предимство пред лечението, съдържащо NNRTI, в сравнение с други режими при постигане на намаляване на сковаността на черния дроб под 14 kPA. Никой друг фактор не е свързан с подобряване на сковаността на черния дроб при хора с цироза.

Още малко данни и заключение за хепатит C инфекция и ХИВ

Отделно, 35% от хората с цироза са имали подобрение на сковаността на черния дроб до измерване под 14 kPa след лечението. 45% от хората, получаващи NNRTI, са имали намаляване на сковаността на черния дроб под 14 kPa, най-високият дял от всяка подгрупа. Но тази промяна не е достигнала статистическа значимост, вероятно поради относително ниския брой хора, приемащи NNRTI. Изследователите смятат, че NNRTI могат да ускорят регенерацията на черния дроб чрез апоптоза (програмирана клетъчна смърт). Те препоръчват допълнителни изследвания при хора с ХИВ. Целта е да се определи дългосрочното въздействие на лечението с NNRTI върху сковаността на черния дроб след излекуван хепатит С.

Все още не си се тествал за хепатит C и ХИВ?

Изследвай се безплатно и анонимно на удобен за теб адрес, където и да е в България. Харесай си адрес от ТУК.