Борбата с Хепатит C сред хората с ХИВ – успехът на Нидерландия

0
547
Борбата с хепатит C
Борбата с хепатит C

По данни на AIDSmap, хепатит С е почти елиминиран сред хората, живеещи с ХИВ в Нидерландия. Борбата с хепатит C е успешна, благодарение на директно действащите антивирусни средства.

Борбата с хепатит C в кохортата ATHENA

Само 29 души в нидерландската национална ХИВ кохорта все още имат хроничен хепатит С в края на 2020 г. В страната 98% от възрастните и децата с ХИВ, които получават медицински грижи, са част от кохортата ATHENA (AIDS Therapy Evaluation in the Netherlands). Д-р Кас Исфординк и експерти извършват оценка на разпространението на хепатит С (HCV) през 2020 г. Общо 25 059 души от кохортата отговарят на критериите за включване в анализа. Разпространението на хроничен хепатит С е стабилно между 2000 и 2014 г. и е в диапазон от 4% до 5%. До 2016 г. разпространението е спаднало до 1,6% (след въвеждане на неограничен национален достъп до лечение) и е спаднало до 0,6% до 2019 г.

Гей/би мъже и хора, които употребяват наркотици

Разглеждайки двете основни подгрупи в кохортата, разпространението сред гей и бисексуалните мъже нараства от 1% през 2000 г. до над 4% през 2014 г. След това спада рязко, достигайки 0,5% през 2019 г. При хората, които инжектират наркотици, разпространението е спаднало от 70% през 2000 г. до 58% през 2014 г. и до 12% през 2019 г. Що се отнася до приемането на лечение, изследователите идентифицират 979 души с хронична инфекция, които са посещавали ХИВ клиника поне веднъж от октомври 2015 г. Малко под 8% (72) остават нелекувани. Четирима пациента не са пробвали отново да се лекуват след неуспешен опит до края на 2019 г.

Нелекуваните за хепатит C

Хората, които инжектират наркотици, са значително по-склонни да останат неизлекувани. Почти всеки четвърти, който е имал хронична инфекция, след като лекът за хепатит C става широко достъпен, остава нелекуван в края на 2019 г. и има между 12 и 15 пъти по-голяма вероятност да бъде нелекуван сравнено с гей и бисексуални мъже. Хората, които са по-малко ангажирани с грижите за ХИВ, също са по-склонни да останат неизлекувани за хепатит C. До края на 2020 г. само 29 души са останали нелекувани.

Борбата с хепатит C и основните пречки

Лекарите съобщават, че основните пречки за борбата с хепатит C е отказът от страна на пациентите (21). Следван от рядкото посещение на клиниката (19) и липсата на чернодробна фиброза (18). Те изчисляват, че сексуалното поведение може да създаде риск от предаване на хепатит С в два случая, а употребата на наркотици и сексуална активност в един случай. В три случая – лошо придържане към лечението, докато тежките съпътстващи заболявания обезкуражават лечението в пет случая. „Нидерландия е близо до микроелиминация на хепатит C при хора, живеещи с ХИВ“ – д-р Исфординк.

Не знаеш своя хепатит C статус?

Изследвай се анонимно и безплатно на удобно за теб място. Харесай си адрес, като кликнеш ТУК.