Световен ден за борбата с ХИВ/СПИН: България прави под минимума

0
720
Световен ден за борбата с ХИВ
Световен ден за борбата с ХИВ

На първи декември всяка година се отбелязва Световният ден за борба с ХИВ/СПИН. Гей и бисексуалните мъже продължават да са диспропорционално афектирани от ХИВ в България и Европа. Тази година Световният ден е под наслов „Да премахнем неравенството. Да спрем СПИН.“ Неравенството в България обаче, е в самата система по превенция на ХИВ.

Незадоволителен диалог между лекар и пациент

Антиретровирусната терапия (АРТ) за ХИВ се отпуска в пет клиники в страната. Лекарствата са животоспасяващи и трябва да се приемат всеки ден. За съжаление, фондация АЙВЪР регулярно получава оплаквания от ХИВ-позитивни пациенти във връзка с предоставяната грижа. Основно оплакване е незадоволителен разговор с лекуващия лекар, а понякога дори липсата на такъв. Това се изразява в нежеланието на част от лекуващите лекари да отговорят на основни въпроси, които пациентът има относно живеенето с ХИВ. Двама новорегистрирани пациенти с ХИВ през 2021-ва година подават силно тревожен сигнал. Техният лекуващ лекар е станал и напуснал кабинета, когато пациентите са започнали да задават въпроси относно ХИВ и лечението.     

Стигмата срещу хората, живеещи с ХИВ продължава да е голяма

В България ХИВ продължава да се уеднаквява със СПИН. Това е обективно неправилно. ХИВ е инфекцията, която може да доведе до СПИН. При ХИВ-позитивните хора, които се придържат към своята терапия, ХИВ никога няма да доведе до СПИН. Не само това, но при тях ХИВ става неоткриваем. Тоест количеството вирус в кръвта пада до неоткриваеми нива при PCR тест за ХИВ. Това означава, че те не могат да предадат вируса по сексуален път.

Все още няма национална програма за PrEP и PEP – хапчетата предпазващи от ХИВ

Текстовете в Националната програма за ХИВ и СПИ 2021-2025 касаещи PrEP и PEP – хапчетата, които предпазват от ХИВ – са просто пожелателни. Пример от страница 18 на програмата:

Дейност 4: Проучване на опита в страните от ЕС/ЕИП и препоръките на Европейския център за контрол на заболявания (ЕЦКЗ) и СЗО за въвеждане на предекспозиционна профилактика (ПрЕП)

Разглеждане на Европейския опит за въвеждане на предекспозиционна профилактика (ПрЕП), препоръките на Европейския център за контрол на заболявания (ЕЦКЗ) и СЗО и въможностите за осъществяване.

Дейност 5: Пилотни дейности по предоставяне на предекспозиционна профилактика (ПpЕП)

Разработване на протокол за критериите за прилагане на предекспозиционна профилактика и алгоритъм за осъществяване на ПpЕП.

Изминаха 11 месеца от 2021-ва година. Къде са тези проучвания? Кои са тези пилотни дейности? Къде е този протокол за прилагане на PrEP?

Заключение

България продължава да е изключително пасивна в борбата срещу ХИВ/СПИН. Има ХИВ терапия, но има сериозни липси в диалога лекар-пациент. Обществото не прави съществената разлика между ХИВ и СПИН. Има национална програма за ХИВ и сексуално предавани инфекции, но тя е просто текст, който не се прилага.