Приемаш ХИВ терапия в България? Попълни анонимната ХИВ анкета

0
362
ХИВ анкета
ХИВ анкета

За да попълниш анонимната ХИВ анкета, кликни ТУК!

Тази ХИВ анкета ще отнеме между 5 и 10 минути от твоето време. Въпросникът е анонимен и изготвен от фондация АЙВЪР. Анкетата цели да разпознае нуждите и проблемите на хората, живеещи с ХИВ в България, които са започнали лечение. На базата на резултатите от анкетата, ще отправим конкретни искания към Министерството на здравеопазването и всички други заинтересовани страни, които се занимават с ХИВ. 

Защо е важно да попълниш тази ХИВ анкета? 

Най-добрият начин за подобряване на грижата за хората, живеещи с ХИВ, е обратната връзка от хората, живеещи с ХИВ. Твоят глас има значение, защото ти си пациентът, който посещава клиниката регулярно. Следователно, ти си човекът, който най-добре знае как системата действа на практика (а не на теория). Попълването на въпросника от максимално много пациенти с ХИВ е от съществено значение. По този начин, ясно ще кристализират проблемите в системата, на които трябва да се обърне най-голямо внимание. Сподели тази анкета с всички твои приятели и познати, които живеят с ХИВ. 

Какви теми покрива тази ХИВ анкета? 

Въпросникът е изцяло съобразен с всички сигнали, които фондация АЙВЪР е получила през годините. Анкетата отново обръща внимание на изключително стария проблем с ненужното посещение до клиниките само за лекарства. Ситуация в която пациентът с ХИВ, в преобладаващите случаи, не получава нито преглед, нито консултация. Новата анкета засяга и сериозни проблеми като: достъп до резултати от изследвания, загуба на пари с цел посещение на клиниката, конфиденциалност при консултации и прегледи. 

COVID-19 не може да е извинение за лошо функционираща ХИВ система

Сигналите от ХИВ-позитивни пациенти, които фондация АЙВЪР получава днес, са в повечето случаи идентични със сигналите преди COVID-19 пандемията. Това е показно, че липса на действия относно ХИВ от Министерството на здравеопазването не бива да се оправдават със “заради COVID”. Когато определени стари проблеми се припокриват с настоящи, значи ХИВ системата е неблагоприятно статична от години.