Всички “Лек за ХИВ” сесии от Международната конференция по СПИН

0
594
лек за ХИВ
лек за ХИВ

Научната надпревара в посока откриване на лек за ХИВ вече е значително ускорена. Учени от цял свят разглеждат различни методи за елиминирането на инфекцията при хора, живеещи с ХИВ.

Генна терапия – обещаваща траектория към лек за ХИВ

Тази стратегия може да се използва по множество начини, за да се създаде защита срещу ХИВ инфекция на клетъчно ниво. Генната терапия може да послужи за т. нар. “изрязване” на вируса директно от ДНК на заразените клетки. Това е изключително важна стъпка, защото антиретровирусната терапия (АРТ) – поддържащото лечение на ХИВ – няма тези свойства. Тоест, АРТ достига до вирусния товар и прекъсва неговото репликиране, но не може да достигне до вграден ХИВ ДНК в клетките. Отделно, генната терапия хипотетично може да послужи и за засилване на имунната защита против ХИВ. Обещаващи стратегии за генна терапия са CRISPR/Cas9, CAR-T и други.

Методът Shock and Kill (“Шокирай и убий”) като лек за ХИВ

Друга експериментална стратегия за лечение на ХИВ инфекция е Shock and Kill. Намирането на лек за ХИВ е предизвикателство, тъй като вирусът може да остане скрит и неактивен (латентен) в определени клетки на имунната система (като CD4 клетки) в продължение на години. Докато ХИВ е в това латентно състояние, имунната система не може да разпознае вируса и антиретровирусната терапия (АРТ) няма ефект върху него. Стратегията Shock and Kill е процес от две стъпки. Първо, специфични лекарства, които обръщат ХИВ латентността, се използват за събуждане/откриване на скрития ХИВ в имунните клетки (стъпка shock). След това тези изобличени клетки могат да бъдат убити (стъпка kill) от имунната система или анти-ХИВ лекарства.

Има и други обещаващи стратегии за лек за ХИВ

Освен генна терапия и метода Shock and Kill, има и други интересни стратегии и проучвания фокусирани върху лек за ХИВ. Изгледай всички сесии по темата от Международната конференция по СПИН 2022:

Лек за ХИВ сесия 1

Сесия 2

Сесия 3

Сесия 4