CAR T-клетъчна терапия | Ново проучване по пътя към лек за ХИВ

0
538
CAR T-клетъчна терапия
CAR T-клетъчна терапия

Изследователи от UC Davis са дозирали втория участник в тяхното клинично проучване за идентифициране на потенциален лек за ХИВ. Те използват иновативната CAR T-клетъчна терапия. Това включва собствените бели кръвни клетки на пациента (Т-клетки) и тяхното модифициране, така че след завръщането им в организма, да контролират ХИВ без лекарства. Първият участник вече е получил своята доза в средата на август 2022. Проучването е първото по рода си, което изследва T-клетъчната терапия duoCAR като лек за ХИВ.

„Досега не са наблюдавани нежелани реакции, свързани с лечението, и двамата участници се справят добре.“ – споделя проф. Мехрдад Абеди, един от научните изследователи в проучването.  

Дизайн на проучването с CAR T-клетъчна терапия

Проучването е от отворен тип, тоест, както изследователите, така и участниците знаят какво лечение се прилага. Три групи от по трима човека, живеещи с ХИВ (общо девет) ще бъдат включени в проучването за увеличаване на терапевтичната доза.  

Всяка група ще получи различна дозировка CAR T-клетъчна терапия

  • На група 1 ще бъде влята единична доза от 3 x 105 клетки/kg LVgp120duoCAR Т клетки и антиретровирусната терапия (ART) ще бъде спряна веднага след вливането.
  • Участниците в група 2 ще бъдат подложени на неаблативно кондициониране с циклофосфамид. Ще бъде влята единична доза от 3 x 105 клетки/kg LVgp120duoCAR Т клетки и АРТ ще бъде спряна веднага след вливането.
  • Група 3 – участниците ще бъдат подложени на неаблативно кондициониране с циклофосфамид. Единична доза от 1 x 106 клетки/kg LVgp120duoCAR Т клетки ще бъде влята в участниците и АРТ ще бъде спряна веднага след вливането.

Изследователите споделят, че тяхната основна цел за тази фаза от проучването е да се оцени безопасността и поносимостта на различни режими единична доза от тази CAR T-клетъчна терапия.

Предклиничните проучвания, изследващи терапията, демонстрират способността за мощно потискане на ХИВ и елиминиране на клетки, експресиращи ХИВ както in vitro, така и в животни.

Все още не знаеш своя ХИВ статус? Кликни ТУК.