ПрЕП против ХИВ от само 6 дози годишно е одобрен в Европа

0
488
ПрЕП против ХИВ
ПрЕП против ХИВ

На 19 септември 2023 година, Европейската комисия разреши употребата на каботегравир за ХИВ превенция. Каботегравир е най-иновативната форма на ПрЕП против ХИВ, защото е под формата на инжекция с дълго действие. Иначе казано, тази нова опция за защита от ХИВ напълно елиминира нуждата от прием на таблетки.

Защо ни е нов вид ПрЕП? Нали имаме ефективни таблетки

Много от гей и бисексуалните мъже, както и хетеросексуалните хора, които ползват ПрЕП таблетките, имат притеснения относно изпускането на дози. Независимо дали става дума за ежедневната ПрЕП схема (1 таблетка всеки ден) или опцията „ПрЕП само при нужда“ (2-1-1), потребителите понякога изпитват тревожност относно придържането към профилактиката. Опасенията при употреба на таблетков ПрЕП често варират от “Изпих ли си хапчето днес?”, до “Изминаха ли поне два часа от приема на двойната доза, за да мога да правя секс?”. След секса, част от потребителите на схемата 2-1-1 не успяват съвсем стриктно да изпият оставащите единични дози. Други хора споделят, че не им е удобно да пътуват с лекарства или да бъдат питани “Какво е това?”. Казано накратко, приемът на ПрЕП таблетки по специална схема, или пък всеки ден от годината, не е оптимално удобна форма за ХИВ превенция.

ПрЕП против ХИВ от само 6 инжекции годишно

Каботегравир (cabotegravir) е първата и единствена опция за превенция на ХИВ, одобрена в Европейския съюз (ЕС), която намалява броя на дозите, необходими за ефективна превенция на ХИВ, до само 6 дози годишно. Според клинични проучвания, каботегравир демонстрира по-добра ефикасност в превенцията на ХИВ спрямо ежедневния перорален емтрицитабин/тенофовир дизопроксил фумарат (FTC/TDF). Следователно, каботегравир е важна, ефикасна и оптимизирана опция за защита от ХИВ за гражданите на Европейския съюз.

Кога мога да очаквам каботегравир за ПрЕП в България?

Няма информация кога този иновативен ПрЕП против ХИВ може да се очаква в България. Ако си потребител, който има желанието да премине към тази най-нова форма на ПрЕП от само 6 дози годишно, можеш да изпратиш кратко запитване до Министерството на здравеопазването. Използвай този електронен адрес, за да изпратиш своето запитване: delovodstvo@mh.government.bg