Не мога да пия сок от грейпфрут с ХИВ терапията? Да или не?

0
347
ХИВ терапията
ХИВ терапията

ХИВ терапията е революция, която позволява на хората с ХИВ да живеят толкова дълго, колкото хората, които нямат ХИВ. С фондация АЙВЪР често се свързват объркани ХИВ-позитивни пациенти, на които им предстои да започнат терапия. Част от тях споделят, че са попаднали на информация, според която не трябва да консумират сок от грейпфрут или плода грейпфрут. 

ХИВ терапията влияе ли се от консумацията на сок от грейпфрут?

Според сайта HIV Drug Interactions, официална платформа за лекарствени взаимодействия на ХИВ терапията с други, няма данни за притеснение относно повечето терапии. Масово изписваните антиретровирусни молекули Bictegravir, Emtricitabine, Tenofovir alafenamide, Darunavir, Cobicistat, Dolutegravir, Abacavir, Lamivudine, Raltegravir, Tenofovir-DF, Ritonavir излизат със зелен статус. Иначе казано, “Не се очаква взаимодействие” при консумация на сок от грейпфрут. 

“Потенциална слаба интеракция” с Doravirine и Rilpivirine

Единствено Doravirine и Rilpivirine излизат със статус “Потенциално слабо взаимодействие”. Но дори тогава, информацията за интеракцията между Doravirine и сок от грейпфрут пояснява: “Едновременното приложение не е проучвано, но може да повиши концентрациите на Doravirine чрез инхибиране на CYP3A4. Не се налага коригиране на дозата на Doravirine, тъй като проучванията от фаза I показват добра поносимост на Doravirine с до 3-4-кратно увеличение на експозицията.” Относно Rilpivirine и сок от грейпфрут, платформата казва: “Едновременното приложение не е проучвано, но може да повиши концентрациите на Rilpivirine чрез инхибиране на CYP3A4 и вероятно P-gp. Степента на това потенциално взаимодействие е трудна за предвиждане, тъй като ефектът от сока от грейпфрут зависи от концентрацията, дозата и подготовката и варира значително в зависимост от марката. Не се препоръчва предварително коригиране на дозата на Rilpivirine.”

Мога ли да ям грейпфрут, ако приемам ХИВ терапия?

В платформата липсват данни, според които консумацията на плода грейпфрут да има взаимодействие със споменатите ХИВ терапии. За да се запознаеш в детайли с платформата HIV Drug Interactions, кликни ТУК. В полето “HIV drugs” е нужно да въведеш ХИВ терапията, която приемаш. Графа “Co-medications” е за другото лекарство/добавка.