ХИВ елитен контролер – какво значи това?

0
176
ХИВ елитен контролер
ХИВ елитен контролер

ХИВ елитен контролер е човек, живеещ с ХИВ, който поддържа неоткриваем вирусен товар в продължение на поне 12 месеца, без да е започнал антиретровирусна терапия (АРТ). Елитните контролери са рядкост: на всеки двеста души, живеещи с ХИВ, приблизително един може да бъде ХИВ елитен контролер (0,5%).

Защо някои хора, живеещи с ХИВ, са елитни контролери?

Не е напълно ясно защо някои ХИВ-позитивни хора успяват да постигнат неоткриваем вирусен товар без АРТ. Има добри доказателства, според които, индивидуалният имунен отговор на човек играе най-важната роля за поддържане на вирусната супресия. Това може да се дължи на генетични влияния и/или на начина, по който имунната система реагира и се адаптира към ранния стадий на ХИВ инфекцията. Сред елитните контролери има разнообразие в степента, до която ХИВ репликацията е потисната. При някои може да има малка или никаква текуща репликация където и да е в тялото. Други имат продължаваща вирусна репликация в кръвта, но не достатъчно, за да доведе до откриваем вирусен товар.

“ХИВ елитен контролер” вероятно не е постоянно състояние

Без прием на ХИВ терапия, елитните контролери често ще развият откриваем вирус в кръвта, както и други усложнения, свързани с ХИВ. В едно проучване средното време до развитие на заболяването за елитни контролери е четири години. С други думи, при 100 елитни контролери, до четири години 50 от тях ще имат или откриваем вирусен товар, или спад на броя на CD4 клетките, или СПИН-свързано заболяване. Също така, хората, класифицирани като елитни контролери, са изложени на по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания, отколкото тези с добре контролиран ХИВ, които приемат АРТ. Международните насоки варират, но според някои специалисти, като се имат предвид поносимите потенциални странични ефекти на съвременната ХИВ терапия, приемът на лечение е по-скоро предимство за здравето, отколкото недостатък за елитните контролери.

Има и „Виремични контролери“, „Контролери след лечение“ и др

Съществуват и други подгрупи контролери, живеещи с ХИВ. „Виремичните контролери“ са в състояние да поддържат нисък вирусен товар без прием на АРТ и да имат CD4 клетки над 200. „Контролерите след лечение“ са в състояние да поддържат неоткриваем вирусен товар въпреки спирането на АРТ. Тези групи от хора предоставят убедителни примери за това как имунната система може да влияе на вирусното възпроизвеждане без антиретровирусни лекарства. Подобен термин, но не взаимозаменяем, е „дългосрочно непрогресиращи“ – хора, които са в състояние да поддържат брой CD4 над 500 без АРТ за продължителен период от време (поне осем години в повечето проучвания). Има някои елитни или виремични контролери, които също могат да бъдат класифицирани като дългосрочни непрогресиращи и обратното.

Източник: кликни ТУК