[sgmb id=1]

Анонимна анкета за хората, живеещи с ХИВ

За линк към анкетата, натисни тук

Настоящата анкета ще отнеме между 5 и 10 минути за попълване.

Анкетата е анонимна и изготвена от фондация АЙВЪР.

Анкетата цели да установи нуждите и проблемите на хората, живеещи с ХИВ в България, които са започнали лечение.

Резултатите от анкетата ще бъдат резюмирани и изпратени до Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ, дирекция „Лекарствена политика“, дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болестите и зависимостите”, Омбудсман Мая Манолова, всички заинтересовани звена на Министерството на здравеопазването и други институции, които имат отношение по въпроса.

На базата на резултатите от анкетата, ще отправим конкретни искания към Министерството на здравеопазването.

За линк към анкетата, натисни тук

[sgmb id=1]