[sgmb id=1]

Неоткриваем ХИВ = Непредаваем ХИВ

Във втората част на #HIV&ME силно подчертахме колко е важно стриктното придържане към антиретровиурсната терапия (АРТ) – поддържащото лечение за ХИВ. Спазването на АРТ коренно променя твоя живот на човек, който живее с ХИВ, към добро. Ти ще живееш толкова дълго и продуктивно, колкото човек, който няма ХИВ.

Сега е време да отбележим революцията, до която АРТ води, а именно – Непредаваем ХИВ. Какво по-точно ще рече това?

След като започнеш прием на АРТ, вирусният товар (количеството ХИВ) в кръвта ти започва да спада прогресивно. Между един и шест месеца след стриктен прием на АРТ този вирусен товар вече не може да бъде засечен от специалните тестове, които го проследяват.

В момента, в който ти бъде съобщено, че ти вече имаш неоткриваем вирусен товар, ясно трябва да осъзнаеш, че ти живееш с Непредаваем ХИВ. Това означава, че ти не можеш да предадеш ХИВ по сексуален път.

За да продължиш да бъдеш с Непредаваем ХИВ обаче, е необходимо да продължаваш със стриктното придържане към своята терапия.

Запознай се със становищата на водещите здравни институции относно Неоткриваем = Непредаваем в следната инфографика:

Източници:
CDC:
https://bit.ly/2AWgosQ

Министерство на здравеопазването:
https://bit.ly/2U2Wzsu

WHO:
https://bit.ly/2GYbPW2

UNAIDS:
https://bit.ly/2GpvOwR

ECDC:
https://bit.ly/2YUSdr6

BHIVA:
https://bit.ly/2HN278L

[sgmb id=1]