[sgmb id=1]

Тримесечни рецепти за хората, живеещи с ХИВ

Май месец 2019 започва реалното изписване на тримесечни рецепти за пациенти с ХИВ, които са в стабилно състояние.

Май месец идва след малко.

Съветваме всички пациенти в стабилно състояние да заявяват още от сега, че искат да преминат към режим на изписване на рецепти за период от три месеца.

Борбата за нуждата от изписване на рецепти за по-дълъг период от време започва ноември 2016.

Съответната Наредба 34 е успешно променена август 2018.

Рецепти за три месеца е трябвало да започнат да се изписват мигновено след публикуването на променената наредба 34 в държавен вестник, тоест, още август 2018.

Това не се случва, за съжаление. Причините за това са основно три:

  • Неадекватната работа на дирекция „Лекарствена политика“ на Министерството на здравеопазването и липса на нужното планиране на заявки и доставки на лекарства за период от три месеца преди промяната на Наредба 34, промяна, която дирекция „Лекарствена политика“ ясно са знаели, че се случва.
  • Липса на реакция от Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ към Министерството на здравеопазването относно факта, че променената и вече действаща Наредба 34 е трябвало да започне да се прилага веднага
  • Пасивно поведение от представителя на хората, живеещи с ХИВ, член на Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ към Министерството на здравеопазването.

За да получиш рецепта за три месеца, трябва да покриеш критериите в тази инфографика:

Източник: https://bit.ly/2KTpoIA

[sgmb id=1]