Неоткриваем ХИВ = Непредаваем ХИВ

Какво е Н=Н?

Ако живееш с ХИВ и се придържаш към лечението си, количеството ХИВ в твоето тяло стига до „неоткриваемо“ ниво и ти не можеш да предадеш ХИВ по сексуален път. Това се има предвид с лозунга „Неоткриваем = Непредаваем“ или Н=Н.

Н=Н е официално признат научен консенсус от (WHO) Световната здравна организация, (UNAIDS) Програмата на ООН за ХИВ/СПИН, (ECDC) Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (агенция на Европейския съюз), (CDC) Центровете за контрол и превенция на заболяванията (агенция на САЩ) и Министерството на здравеопазването на България.

Какво е вирусен товар?

Количеството ХИВ в твоето тяло се нарича вирусен товар. Ефективното лечение на ХИВ (антиретровирусна терапия) потиска количеството на вируса в тялото ти до степен, в която тестовете измерващи вирусен товар, не могат да открият ХИВ.

Когато вирусът е неоткриваем, това означава, че няма достатъчно ХИВ в твоето тяло, който да се предаде по време на секс.

Стига вирусният товар да продължава да бъде неоткриваем, шансът да предадеш ХИВ по сексуален път е нула.

Неоткриваемият вирусен товар не означава, че си излекуван от ХИВ. Ако спреш приема на лечението, вирусният товар ще се покачи, a ти ще представляваш потенциален риск за своите сексуални партньори.

Вирусният товар в различните етапи

В първите няколко седмици след инфектиране с ХИВ, количеството вирусен товар обикновено е много високо, понякога е няколко милиона вирусни копия в милилитър кръв (копия / ml). Този първоначален етап на инфекцията е най-рисковият за предаване на ХИВ на друг сексуален партньор. По сексуален път, много хора се заразяват с ХИВ именно от човек, който съвсем наскоро е бил инфектиран, но не го знае.

След този период на ранна инфекция вирусният товар обикновено спада. Типичният вирусен товар при някой, който не се лекува, може да бъде 50 000 копия / ml. , количество, което представлява значителен риск от предаване на ХИВ.

След започване на лечението за ХИВ, вирусният товар обикновено спада бързо. В рамките от един до шест месеца, вирусният товар на повечето хора става неоткриваем (под 50 копия / ml).

Препоръчваме ти да изчакаш, докато получиш поне два неоткриваеми резултата за един шестмесечен период, преди да разчиташ на своя ХИВ Непредаваем статус. Ако си поддържал неоткриваем вирусен товар в продължение на най-малко шест месеца и имаш добро придържане към своята терапия, ти не можеш да предадеш ХИВ по сексуален път, дори ако не използваш презерватив.

Научният консенсус относно Н=Н е категоричен

Окончателните резултати от проучванията PARTNER 1 и PARTNER 2 излизат съответно през 2016 и 2018 година. Проучванията набират 972 гей и 516 хетеросексуални двойки. Двойките са серодискордантни, тоест, единият партньор е с ХИВ, а другият – не. В хода на проучването гей двойките са имали 77 000 акта на анален секс без презерватив, а хетеросексуалните двойки – 36 000 такива. Проучванията PARTNER не откриват нито един случай на предаване на ХИВ от ХИВ-позитивен партньор, който има вирусен товар под 200 копия / ml.

През 2017 г. излизат резултатите от Opposites Attract проучването, което набира 343 серодискордантни гей двойки. Това проучване също не открива нито едно предаване на ХИВ от партньори с неоткриваем вирусен товар в 17 000 акта на анален секс без презерватив.

Между проучванията не е наблюдавано предаване на ХИВ от сексуален партньор с неоткриваем вирусен товар при почти 130 000 акта на проникващ секс без презерватив. Научно погледнато, това означава, че шансът за предаване на ХИВ от партньор с неоткриваем вирусен товар е статистически равен на нула. 

Министерството на здравеопазването на България

Българското здравно министерство призна научния консенсус относно ХИВ неоткриваемия вирусен товар през юли 2018.

В документа на здравното министерство, Mетодическо указание за антиретровирусно лечение и мониторинг на възрастни лица с ХИВ-инфекция, се обяснява следното:

„На пациента трябва да се обясни, че снижаването на вирусния товар под границата на детекция със съвременните методи елиминира риска от предаването на HIV по сексуален път[…]”

Защо Н=Н е важен?

Много от хората с Непредаваем ХИВ вече осъзнават, че са безвредни за своите сексуални партньори. Това знание ги успокоява, силно повишава тяхното психологическо здраве и успоредно с това ги стимулира да се придържат към своето лечение.

Повишаването на обществената информираност относно Н = Н намалява стигмата към хората, живеещи с ХИВ.

Обсъждане на неоткриваемия вирусен товар с ХИВ-негативни партньори помага за намаляване на тревожността относно предаването на ХИВ. Но тази информация вероятно ще бъде нова за повечето хора, които нямат ХИВ и може да отнеме време на човека отсреща да разбере това, което му казваш.

Ако ти и твоя ХИВ-негативен партньор искате да спрете да използвате презервативи, добра идея е да обсъдите информацията на тази страница. Отделно, ако твоя партньор използва PrEP (пре-експозиционна профилактика), но и двамата смятате, че вече не е необходимо, той трябва ясно да разбере какво е Непредаваем ХИВ.

Н=Н и другите сексуално предавани инфекции (СПИ)

Важно е да запомниш, че докато лечението на ХИВ ще предпази сексуалните ти партньори от ХИВ, то не предпазва нито теб, нито тях от другите сексуално предавани инфекции (СПИ). Ако не ползваш презервативи, силно препоръчително е да се тестваш за всичките сексуално предавани инфекции на всеки 3 или 6 месеца.

Ако си с Непредаваем ХИВ, но си разбрал, че имаш друга сексуално предавана инфекция, не бива да се притесняваш относно предаването на ХИВ на твоите ХИВ-негативни партньори. Наличието на друга сексуално предавана инфекция в тялото ти не увеличава твоя ХИВ вирусен товар. В проучванията PARTNER и Opposites Attract няма нито един случай на предаване на ХИВ, въпреки че много от хората с Неоткриваем ХИВ в даден момент са имали и друга сексуално предавана инфекция.

Ефективното лечение предотвратява сексуалното предаване на ХИВ, дори при наличието на друга сексуално предавана инфекция.

Имам „премигване“ на вирусния товар, мога ли да предам ХИВ?

Хората с неоткриваем вирусен товар понякога могат да имат т.нар. „премигване“ на вирусния товар.

Например, вирусният ти товар може временно да се повиши от Неоткриваем (< 50 копия / ml) до 150 копия / ml. Това не трябва да бъде причина за безпокойство.

Не забравяй информацията изписана по-горе. В проучванията PARTNER и Opposites Attract, „неоткриваем“ реално е ХИВ < 200 копия / ml. Тези проучвания показват, че предаването на ХИВ не се осъществява при ниво под 200 копия / ml.

Ако „премигването“ на твоя вирусен товар се случи в период, в който смяташ, че не си бил съвсем стриктен с придържането ти към лечението и/или на следваща кръвна контрола отново има „премигване“ със същата стойност или по-високо, задължително поговори с твоя лекар.

Н=Н важи ли за всички видове секс?

Неоткриваемият вирусен товар предотвратява предаването на ХИВ по време на анален, орален, вагинален секс. В този случай, презервативите не са необходими за предпазване от ХИВ, защото твоят вирусен товар е неоткриваем.