КЛИНИКИ

Ако живееш с ХИВ, имаш право на безплатна антиретровирусна терапия (АРТ) и безплатен мониторинг (регулярно проследяване на твоето здравно състояние) в следните пет клиники в България:

  • София

лечебно заведение: СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД

адрес: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ 17

тел: (02) 9023 732; (02) 9023 733

website: sbalipb.bg

доц. д-р Нина Янчева, д.м., началник на ОПИН (Отделението за придобита имунна недостатъчност); за повече информация, кликни ТУК

  • Пловдив

лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД

адрес: Пловдив 4002, бул. Пещерско шосе 66

тел: (032) 602 746

website: unihosp.com

проф. д-р Марияна Стойчева-Въртигова, д.м.н., началник на Клиниката по инфекциозни болести

  • Варна

лечебно заведение: УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД

адрес: Варна 9000, ул. Цар Освободител 100

тел: (052) 978 703

website: svetamarina.com

д-р Даниела Николова, специалист по инфекциозни болести, Клиника по инфекциозни болести, Специализиран сектор за лечение на ХИВ/СПИН

  • Плевен

лечебно заведение: УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД

адрес: Плевен 5800, бул. Георги Кочев 8А

тел: (064) 886 439; (064) 886 415

website: umbalpleven.com

проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м., началник на Клиниката по инфекциозни болести

  • Стара Загора

лечебно заведение: МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

адрес: Стара Загора 6000, ул. Генерал Столетов

тел: (042) 698 420

website: umbal-kirkovich.org

проф. д-р Лилия Пекова, д.м., ръководител на Клиниката по инфекциозни болести