Клиники за ХИВ лечение

Ако живееш с ХИВ, имаш право на безплатна антиретровирусна терапия (АРТ) и безплатен мониторинг (регулярно проследяване на твоето здравно състояние) в следните пет клиники в България:

  • София

лечебно заведение: ОПИН (Отделение за придобита имунна недостатъчност), СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“

адрес: София, бул. Акад. Иван Гешов 17

тел: 029023711; 029023732; 029023733

за повече информация, кликни ТУК

доц. д-р Нина Янчева, д.м., началник на ОПИН (Отделение за придобита имунна недостатъчност)

  • Пловдив

лечебно заведение: Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Св. Георги“

адрес: Пловдив, бул. Пещерско шосе 66

тел: 032602746

за повече информация, кликни ТУК

доц. д-р Иван Балтаджиев, Клиника по инфекциозни болести

  • Варна

лечебно заведение: Първа клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Св. Марина“

адрес: Варна, ул. Цар Освободител 100

тел: 052978703

за повече информация, кликни ТУК

д-р Минас Козмидис, д-р Ивелина Тодорова

  • Плевен

лечебно заведение: Кабинет за проследяване и лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, Клиника по инфекциозни болести, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

адрес: Плевен, бул. Георги Кочев 8А

работно време: понеделник, вторник, сряда и четвъртък от 9.30 до 13 часа

тел: 064886439; 064886415

за повече информация, кликни ТУК

проф. д-р Цеца Дойчинова, д.м., началник на Клиника по инфекциозни болести

  • Стара Загора

лечебно заведение: МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД

адрес: Стара Загора, ул. Генерал Столетов

тел: 042698420

website: umbal-kirkovich.org

проф. д-р Лилия Пекова, д.м., ръководител на Клиниката по инфекциозни болести