ПРАВА

Ако живееш с ХИВ, е от ключово значение да бъдеш наясно със системата, която осигурява твоето лечение.

Коя институция осигурява моето лечение?

Това, което отличава ХИВ/СПИН от много други заболявания е, че лечението се осигурява от Министерството на здравеопазването, а не от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).

Имам ли право на лечение?

Лечението за ХИВ е напълно безплатно и не е обвързано с никакви условия. Имаш право на лечение, дори ако не си здравноосигурен.

Като човек, който живее с ХИВ, ти имаш право да започнеш лечение и право на информиран избор на това лечение.

Кой защитава моите интереси?

Експертното тяло, което съветва Министерството на здравеопазването относно ХИВ лечението се нарича Експертен съвет по ХИВ/СПИН и СПИ.

Запознай се с официалния, обществено достъпен документ относно състава и дейността на Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/d7/66/d766fd1a-7077-43df-936d-e4730aede0ad/zapoved_rd-02-138_04082014_savet-hiv.pdf

Кой представлява хората, живеещи с ХИВ?

Твоят представител, като човек, който живееш с ХИВ, е част от Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ и най-подходящото и вещо лице относно начина, по който системата работи.  

Свържи се с твоя представител по всяко време, ако имаш неяснота относно системата, или каквито и да е въпроси относно живота с ХИВ в България.

Как да се свържа с моя представител?

Email: delovodstvo@mh.government.bg

Тема: До представителя на хората, живеещи с ХИВ (Експертен съвет по ХИВ/СПИН) 

Какво да правя при липса на лекарства или неизпълнени рецепти?

Дирекцията, отговорна за ХИВ лекарствата се нарича „Лекарствена политика“.

За проблеми относно лекарствата, като наличност на лекарства, липса на лекарства, неизпълнени рецепти и т.н. винаги е добре да се свържеш веднага с дирекция “Лекарствена политика” и да поискаш обяснение от хората, директно занимаващи се с липсите/проблемите:

д-р Десислава Велковска,

Директор на Дирекция „Лекарствена Политика“: 02 / 9301 246 (dvelkovska@mh.government.bg)

д-р Нели Таринска,

началник отдел „ЛПМИК“: 02 / 9301 217 (ntarinska@mh.government.bg)

Ако доктори Велковска и Таринска не си вдигат телефоните или не отговарят на мейлите, съветваме те веднага да се свържеш с твоя представител от Експертния съвет.

Какво да направя, ако не се измерва моят вирусен товар?

Ако си дал кръв, но твоят вирусен товар не е измерен, поискай обяснение от:

д-р Мария Тюфекчиева

дирекция „Промоция на здраве, профилактика на болестите и зависимостите“: 02 / 946 14 82 (MTyufekchieva@hdp.bg)

Изисквай това, което ти се полага

Има случаи на неизпълнени рецепти, както и сериозни пропуски траещи месеци относно измерване на вирусен товар. В тези случаи в които ти си в пълното си право да попиташ съответната институция „Защо?“ и „Как смятате да компенсирате липсата на..?“.