Права на хората, живеещи с ХИВ

Ако живееш с ХИВ, е от ключово значение да бъдеш наясно със системата, която осигурява твоето лечение.

Коя институция осигурява ХИВ лечението в България?

Това, което отличава ХИВ/СПИН от много други заболявания е, че лечението се осигурява от Министерството на здравеопазването, а не от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК).

Имам ли право на ХИВ лечение?

Лечението за ХИВ е напълно безплатно и не е обвързано с никакви условия. Имаш право на лечение, дори ако не си здравноосигурен. Като човек, който живее с ХИВ, ти имаш право да започнеш лечение и право на информиран избор на това лечение.

Кой защитава моите интереси като ХИВ-позитивен пациент?

Консултативното тяло, което съветва Министерството на здравеопазването относно хората, живеещи с ХИВ, се нарича Консултативен съвет по ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции. Запознай се с официалния, обществено достъпен документ относно състава и дейността на съвета:

Как да се свържа с Консултативния съвет по ХИВ/СПИН?

Email: delovodstvo@mh.government.bg

До: Министъра на здравеопазването

Копие до: Членовете на Консултативния съвет по ХИВ/СПИН 

Относно: тук слагаш темата, относно която пишеш (пример: Нямам достъп до своите резултати от изследвания)

Тялото: тук пишеш в детайли за проблема, който имаш

или напиши писмо до Министерството на здравеопазването чрез Системата за сигурно електронно връчване, кликни ТУК.

Какво да правя при липса на ХИВ лекарства или неизпълнени рецепти?

Дирекцията, отговорна за ХИВ лекарствата се нарича „Лекарствена политика“.

За проблеми относно лекарствата, като наличност на лекарства, липса на лекарства, неизпълнени рецепти и т.н. винаги е добре да се свържеш веднага с дирекция “Лекарствена политика” и да поискаш обяснение от хората, директно занимаващи се с липсите/проблемите:

д-р Десислава Велковска,

Директор на Дирекция „Лекарствена Политика“: 02 / 9301 246 (dvelkovska@mh.government.bg)

д-р Нели Таринска,

началник отдел „ЛПМИК“: 02 / 9301 217 (ntarinska@mh.government.bg)

Ако доктори Велковска и Таринска не си вдигат телефоните или не отговарят на мейлите, съветваме те веднага да се свържеш с Консултативния съвет по ХИВ, като напишеш писмо до Министерството на здравеопазването чрез Системата за сигурно електронно връчване, кликни ТУК.

Какво да направя, ако не се измерва моят вирусен товар на ХИВ?

Ако си дал кръв, но твоят вирусен товар не е измерен, поискай обяснение от Националната референтна потвърдителна лаборатория по HIV:

Адрес: Бул. Н. Столетов 44А, София 1233;

Телефон 02/931 80 71;

e-mail: hiv.lab@ncipd.org

или подай сигнал към Министерството на здравеопазването чрез Системата за сигурно електронно връчване, кликни ТУК.

Изисквай това, което ти се полага

Има случаи на неизпълнени рецепти, както и сериозни пропуски траещи месеци относно измерване на вирусен товар. В тези случаи ти си в пълното си право да попиташ съответната институция „Защо?“ и „Как смятате да компенсирате липсата на..?“.