Скорошна хепатит C инфекция? Glecaprevir / Pibrentasvir изчиства вируса за 6 седмици

0
963

Вече има лек за хепатит C

От 2016-та година, България разполага с различните терапии, които окончателно изчистват организма от хепатит C вирус (HCV). Лекът е безплатен чрез НЗОК.

Нови впечатляващи резултати

Само шест седмичен прием на glecaprevir / pibrentasvir успешно излекува почти всички наскоро инфектирани с хепатит С вирус (HCV), включително и тези с ХИВ коинфекция.

Новото проучване, което се провежда сред 30 мъже, на средна възраст от 43 години, инфектирани с хепатит C в рамките на 12 месеца, е публикувано в списанието Hepatology.

Хепатит C се предава и чрез анален секс без кондом

90% от участниците са гей/би мъже. 81% са инфектирани с генотип 1 на хепатит С, 10% – генотип 4, а 7% – генотип 3. 77% са коинфектиани с ХИВ, а 47% споделят, че в определен момент от живота си са ползвали инжекционни наркотици, a 13% от участниците демонстрират реинфекция, тоест, те са повторно инфектирани с хепатит C.

В началото на проучването участниците са били заразени с хепатит C за среден период от 29 седмици. Средният хепатит C вирусен товар е 1,6 милиона копия.

Лек само за 6 седмици

След шест седмици лечение с glecaprevir / pibrentasvir, 90% (27 от 30) от участниците постигат устойчив вирусологичен отговор 12 седмици след приключване на терапията, което се счита за успешно изчистване на вируса. При един човек се наблюдава завръщане на вируса. Изключвайки един участник, който е умрял, и един, който е бил изгубен за проследяване на резултати, степента на излекуване е 96% (27 от 28).

Никой от участниците не е имал сериозни нежелани последствия за здравето.

Тествай се безплатно и анонимно за хепатит C

Можеш да се изследваш за хепатит C в над 170 центъра в страната, като кликнеш тук