Заяви своята АРТ рецепта за три месеца сега!

0
789
Рецепта за три месеца
Рецепта за три месеца

Отговаряш на критериите за получаване на тримесечни ХИВ рецепти? Заяви, че искаш да преминеш към режим на изписване на рецепти за период от три месеца сега!

„Изчакайте още малко“

„Следващия път“

„Сега не може“

Познати фрази, които чуваш в своето ежедневие?

Напълно възможно е да чуеш подобна фраза, когато поискаш рецепта за три месеца.

Много от хората, които живеят с ХИВ, са получавали тези реакции в случаите, в които са искали рецепта за два месеца.

Не позволявай бюрократичният начин на мислене да те отчае и попречи на подобреното качество на живот, което заслужаваш.

Не позволявай на неадекватното планиране от страна на министерството на здравеопазването да служи за извинение.

Както вече споменахме, рецептите за три месеца е трябвало да започнат да се изписват още август 2018 г., веднага след публикуването на новата наредба 34 в Държавен вестник.

Оттогава са минали 10 месеца.

Достатъчно време за всяка фигура в системата, от дирекция „Лекарствена политика“ до петте отделения в страната, да обмислят добре и планират добре реалното изписване на рецепти за три месеца, за хората, които отговарят на критериите. Стриктните пациенти, които несъмнено много отдавна са заслужили режим на изписване на рецепти през три месеца.

Ако ти се откаже такава рецепта, трябва да ти бъде обяснено ясно „защо“!

Неприемливи аргументи:

  • Няма лекарства
  • Още е рано за тези рецепти
  • Други подобни

Тези аргументи първо сигнализират, че проблемът не е у теб. Второ и най-вече, означава, че някой по веригата – от дирекция „Лекарствена политика“ до лекаря на смяна, който ти отказва – не си е свършил работата.

От изключителна важност е да разбереш кой не си е свършил работата и след това да подадеш сигнал.

За проблеми относно лекарствата, като наличност и липса на лекарства, неизпълнени рецепти и т.н. винаги е добре да се свържеш веднага с дирекция “Лекарствена политика” и да поискаш обяснение от хората, директно занимаващи се с липсите/проблемите:

д-р Десислава Велковска,

Директор на Дирекция „Лекарствена Политика“: 02 / 9301 246 (dvelkovska@mh.government.bg)

д-р Нели Таринска,

началник отдел „ЛПМИК“: 02 / 9301 217 (ntarinska@mh.government.bg)

Ако доктори Велковска и Таринска не си вдигат телефоните или не отговарят на мейлите, съветваме те веднага да се свържеш с твоя представител – представителят на хората, живеещи с ХИВ – от Експертния съвет по ХИВ/СПИН и СПИ.

Как да се свържа с моя представител?

Email: delovodstvo@mh.government.bg

Тема: До представителя на хората, живеещи с ХИВ (Експертен съвет по ХИВ/СПИН) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here