За кого е подходяща инжекционната ХИВ терапия според Британската ХИВ асоциация?

0
713
ХИВ терапия
ХИВ терапия

Британската ХИВ асоциация предоставя своите междинни препоръки относно прилагането на инжекционната ХИВ терапия. Дългодействащата антиретровирусна терапия се състои от каботегравир/рилпивирин (LA-CAB/RPV). Този терапевтичен режим, чрез само 6 дози в годината, има потенциала коренно да промени живота на милиони хора, живеещи с ХИВ по света. Терапия обаче не е подходяща за всеки пациент. Хора с наднормено тегло и/или с ХИВ, който е резистентен към съставките на инжекциите, вероятно няма да са подходящи кандидати за терапията.  

Ключови препоръки за използването на инжекционната ХИВ терапия (LA-CAB/RPV)

BHIVA (Британската ХИВ асоциация) препоръчва LA-CAB/RPV да се използва при хора, които:

1. Имат значителна нужда от инжекционна антиретровирусна терапия (ART) и

2. Са с Неоткриваем ХИВ (<50 копия/mL) в продължение на поне 6 месеца и

3. Нямат установена или предполагаема резистентност към ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (NNRTI) или към интегразен инхибитор (INSTI) и

4. Нямат вирусологичен неуспех с или непланирано прекъсване на антиретровирусна терапия съдържаща NNRTI или INSTI и

5. Не са били на монотерапия с интегразен инхибитор (INSTI) и

6. Могат да понесат и да се ангажират с 2-месечни посещения за поставянето на инжекции и 

7. Приемат риска от вирусологичен неуспех въпреки стриктно придържане към терапията (приблизително 1 на 70 през първата година и 1 на 60 през втората година) и

8. Имат индекс на телесна маса (body mass index) под 30 kg/m2 и ХИВ, който не е от A1/6 подтип, ако изходният резултат за резистентност не е наличен и

9. Не се нуждаат от режим, съдържащ тенофовир за лечение или профилактика на хепатит В

Асоциацията също препоръчва измерване на вирусен товар за ХИВ при всяко посещение (на всеки 2 месеца) и бързо повторно тестване и изследване на резистентност, ако има покачване на вирусния товар. 

Вирусологични неуспехи при прилагането на инжекционната ХИВ терапия

Според проучването ATLAS-2M, при прилагане на инжекционната ХИВ терапия на всеки два месеца има следния риск от терапевтичен неуспех (водещ предимно и до резистентност към медикаментите):

o 1 на 70 след първата година

o 1 на 60 след две години

o 1 на 40 след три години

Все още не е ясно кога тази иновативна ХИВ терапия ще пристигне в България.