CD4 клетки – защо техният брой е важен за хората, живеещи с ХИВ?

0
1093
CD4 клетки и ХИВ
CD4 клетки и ХИВ

CD4 клетките (Т-клетки или Т-лимфоцити от групата на белите кръвни клетки) играят ключова роля в твоето здраве. Броят CD4 клетки е важен показател за състоянието на имунната система. Колкото по-нисък е техният брой, толкова по-слаба е естествената защита на тялото срещу патогени, инфекции и заболявания.  

CD4 клетки при хората, които живеят с ХИВ

ХИВ има уникалната способност да унищожава CD4 клетките. Следователно, ако живееш с ХИВ, количеството на твоите CD4 клетки дава индикация за текущите способности на твоя имунитет. Броят на тези клетки трябва да се повиши, след като започнеш прием на антиретровирусна терапия (АРТ). След стартирането и придържането към терапията, проследяването на CD4 клетките вече не е от толкова голямо значение, колкото в началото. Поддържащото лечение за ХИВ се препоръчва за всички хора, живеещи с ХИВ, независимо от техния брой CD4 клетки.  

Какъв е броят на моите CD4 клетки?

Твоят лекуващ лекар е длъжен регулярно да обсъжда резултатите от твоите изследвания с теб. Количеството CD4 клетки при човек, който няма ХИВ, може да бъде между 500 и 1500. Хората, живеещи с ХИВ, които имат брой CD4 над 500, обикновено са в доста добро здраве, докато хората с брой под 200, са изложени на висок риск от развитие на сериозни заболявания. Ако имаш ХИВ, но отказваш прием на специфичната терапия, броят на CD4 клетките ще спада с времето. От друга страна, след започване на терапията, броят на тези клетки ще нараства. Няма данни за други лекарства, витамини или добавки, които да са доказано ефективни при увеличаване количеството на CD4.

Броят на CD4 клетките варира 

Количеството на CD4 клетките може да се повишава и намалява поради различни фактори и независимо от твоя ХИВ статус. Липсата на физическа активност, липсата на сън, тютюнопушенето, наличието на друга инфекция или заболяване и др. влияят върху броя на CD4 клетките. Най-важният тест, който недвусмислено доказва, че твоята ХИВ терапия действа, продължава да бъде тестът за вирусен товар на ХИВ с резултат “неоткриваем” (undetectable).