ХИВ резервоар – защо не можем да победим вирусните депа?

0
579
ХИВ резервоар
ХИВ резервоар

Латентният ХИВ резервоар е група от клетки на имунната система в тялото. Тези клетки са заразени с ХИВ, но не произвеждат активно нов вирус.

ХИВ резервоар – що е то?

При хората, живеещи с ХИВ, антиретровирусната терапия (АРТ) предпазва здравите клетки на имунната система от заразяване с ХИВ. АРТ обаче не може да достигне до вирусните депа, където има т. нар. скрит вирус. При успешна антиретровирусната терапия, тези редки клетки – общо наричани латентен ХИВ резервоар – остават заспали. Въпреки това, ако АРТ бъде спряна, резервоарните клетки се събуждат, отделят нов вирус и заразяват други клетки в тялото. Поради това, много учени смятат, че е невъзможно да постигнем окончателен лек за ХИВ без елиминиране или трайно потискане на резервоарните клетки. 

Можем да измерим вирусен товар, но не и ХИВ резервоар

Идентифицирането на вирусния товар на ХИВ и създаването на високоспецифични тестове за неговото измерване е революция. Наличието на тази диагностика позволява на хората, живеещи с ХИВ, да разберат колко е ефективна тяхната терапия. ХИВ-позитивен човек, който приема терапия и чиито тестове регулярно отчитат вирусен товар под 50 копия на милилитър, има Непредаваем ХИВ статус. Тази специфична диагностика на вирусния товар дава реално спокойствие на пациента. Той не може да предаде вируса по сексуален път. За голямо съжаление, към този момент науката все още не е открила начин, по който да измерва т. нар. ХИВ резервоар. Според някои специалисти, първата стъпка към изчистването на резервоара е откриването на надеждни тестове за неговото измерване.

Биомаркери на ХИВ резервоара

По данни на AIDSmap, нови изследвания показват, че повърхностите на резервоарните клетки по-често съдържат протеини, които им помагат да избегнат атаките на имунната система. Въпреки че тези биомаркери не са универсални, те в крайна сметка могат да доведат до разработването на терапии, които таргетират тези клетки, евентуално позволяващи ремисия на ХИВ без лекарства. Живот с неоткриваем ХИВ, без необходимостта от прием на лекарства, е феномен, който би могъл да се опише се като лек.