„Равни БГ“ и първото „Не мога да предам ХИВ“ видео в България

0
995

Фондация АЙВЪР е част от Гражданско обединение „Равни БГ“.

Обединението сплотява 30 граждански организации, които вярват в демократичните ценности и работят в сферата на защита на човешките права, уязвими групи, устойчиво развитие, застъпничество и др.

Първата кампания на „Равни БГ“ е под наслов #ОтНасЗависи.

Приносът на АЙВЪР към кампанията е създаването и популяризирането във Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и други платформи на първото анимирано “Живея с ХИВ” видео. Клипът на разбираем език разяснява, че ХИВ-позитивен човек, който се придържа към своето лечение, ще живее толкова дълго и продуктивно, колкото ХИВ-негативен. Не само това, но човек, който живее с ХИВ и е на лечение, не може да предаде ХИВ по време на секс, тоест, Н=Н (Неоткриваем ХИВ = Непредаваем ХИВ). I

#ОтНасЗависи идеално се вписва в застъпническата и овластяваща роля на фондация АЙВЪР – единствената организация в България със 100% фокус върху здравето на гей мъжете, най-афектираната от ХИВ група хора в България и Европа.  

Н=Н е широкоразпространена глобална кампания (U=U или Undetectable = Untransmittable на английски), а науката зад този слоган вече фигурира и в съответната документация на Министерството на здравеопазването на България.

Информацията, която е базирана на научен консенсус, какъвто е Неоткриваем = Непредаваем ХИВ, е един от най-успешните похвати за борбата с ХИВ, вероятно най-стигматизиращото заболяване по света.