70% по-малко ХИВ случаи с PrEP инжекция веднъж на 2 месеца

0
991

PrEP таблетката (FTC/TDF) е революция в ХИВ превенцията. Човек, който приема PrEP не зависи от това дали кондомът ще се скъса, изхлузи, постави правилно и всъщност, дали изобщо ще се ползва кондом. Успешното придържане към PrEP гарантира изключително висока защита от ХИВ.

Cabotegravir инжекция като PrEP, не само като АРТ

Инжекциите с удължено действие, съдържащи cabotegravir, вече се прилагат като антиретровирусна терапия (АРТ) за хора, живеещи с ХИВ в Канада.

Междинният анализ от клиничното проучване HPTN 083 демонстрира, че cabotegravir инжекцията с удължено действие, прилагана на всеки два месеца, е 69% по-ефективен PrEP от традиционно прилаганата таблетка съдържаща FTC/TDF, приемана всеки ден (пояснение: за анален секс, PrEP таблетките може да се приемат и „само при нужда“).

Рандомизираното проучване HPTN 083 включва около 4600 ХИВ-негативни гей, би и други мъже, правещи секс с мъже, както и транс жени. Участниците в проучването са от Аржентина, Бразилия, Перу, Южна Африка, Тайланд, САЩ и Виетнам. Две трети от тях са под 30 годишна възраст. Половината от американските участници са афроамериканци. Проучването започва през ноември 2016 г.  

Равносметката? 50 души в проучването HPTN 083 са инфектирани с ХИВ:

  • 12 от тях са получавали cabotegravir инжекциите
  • 38 са употребявали стандартната форма на PrEP – таблетки

Тази разлика може да се обясни с индивидуалното придържане към съответните режими.

Потенциален проблем с таблетките

Основен фактор, ограничаващ ефекта на PrEP, който се приема под формата на таблетка всеки ден, са трудностите за някои хора да се сетят, че трябва да изпият таблетката. Половинчатото спазване на такъв дневен режим намалява неговата ефективност.

Възможен проблем при инжекциите

От друга страна, 12-те ХИВ инфекции сред хората, получили cabotegravir инжекциите могат да бъдат резултат на пропуснати / неспазени посещения на клиниката за поставяне на инжекцията на всеки осем седмици. Това може да намали ефективността на профилактиката.