Транс хората и ХИВ | глобален анализ отбелязва тревожно висок риск

0
729
Транс хората и ХИВ
Транс хората и ХИВ

По данни на AIDSmap, има нови значими данни за транс хората и ХИВ и степента, до която те са изложени на риск от инфектиране. Оказва се, че не само транс жените, но и транс мъжете са много по-склонни да се заразят с ХИВ, сравнено с общото население.

Транс хората и ХИВ – защо съществува по-висок риск от инфекция?

Транссексуалните лица – особено транс жените – са изложени на повишен риск от ХИВ инфекция. Структурните фактори, включително трансфобията, водят до дискриминация, ограничени възможности за работа, намален достъп до здравни услуги, законови бариери и предизвикателства с психичното здраве. Тези фактори влияят върху поведенческите рискови фактори, включително анален секс без кондоми, предоставяне на секс услуги и споделяне на игли за хормонална терапия. Докато предишни анализи установяват повишения риск от ХИВ сред транс жените, данните за транс мъжете бяха оскъдни. 

Какво покрива проучването?

Осъществен е метаанализ на всички публикувани проучвания между 2000 и 2019 г., касаещи транс хората и ХИВ. Това са 98 проучвания от 34 държави, публикувани на различни езици. Повечето проучвания (78) се фокусират върху транс жени, четири са свързани с транс мъже, а 16 – и за двете групи. Общо участват 48,604 транс жени от 34 страни и 6,460 транс мъже от шест страни (Австралия, Бразилия, Канада, Италия, Испания и САЩ).

Транс хората и ХИВ – глобално и регионално разпространение

В световен мащаб общото стандартизирано разпространение на ХИВ е 19,9% при транс жените и 2,56% при транс мъжете. Транс жените са имали 66 пъти по-голям шанс да бъдат заразени с ХИВ в сравнение с общата популация. При транс мъжете рискът е 6,8 пъти по-висок. За транс жените в Африка, анализът разкрива, че стандартизираното разпространение на ХИВ е било 29,9% с 21,5 пъти по-висок шанс за инфекция в сравнение с общата популация. В Латинска Америка разпространението е 25,9%, с 95,6 пъти по-висок шанс за ХИВ инфекция. В Азия – 13,5%, с 68 пъти по-висок шанс. Докато в Австралия, Европа и Северна Америка стандартизираното разпространение на ХИВ е 17,1%, с 48,4 по-голям риск.

Какво е заключението?

Осъщественият метаанализ потвърждава, че транс хората са диспропорционално обременени от ХИВ. Това важи не само за транс жените, но и за транс мъжете. Според глобалните данни, транс мъжете са почти седем пъти по-склонни да имат ХИВ. На свой ред, транс жените са 66 пъти по-склонни да имат ХИВ, отколкото други хора.

Всички транс хора са добре дошли да се тестват безплатно и анонимно за ХИВ

Избери си удобен за теб адрес, където и да е в България, като кликнеш на ТОЗИ линк.