ПрЕП е на 10 години. Защо скорошни ПрЕП потребители имат ХИВ?

0
507
ПрЕП потребители
ПрЕП потребители

Изминаха 10 години, откакто FDA одобри първото лекарство за превенция на ХИВ. PrEP промени много животи към добро, давайки още един инструмент за подобряване на нашето сексуално, психическо и репродуктивно здраве. По данни на AIDSmap обаче, се увеличава броят на бивши ПрЕП потребители, които имат ХИВ-положителен резултат.

Скорошни ПрЕП потребители масово са диагностицирани с ХИВ

Проучване на клиницисти в Сиатъл, САЩ, отбелязва, че една четвърт (25%) от гей и бисексуалните мъже, диагностицирани с ХИВ през 2021 г., са използвали PrEP известно време преди поставянето на диагнозата. Освен това, над половината от тях са диагностицирани в рамките на шест месеца след спирането на PrEP. Подобни резултати идват и от проучване в Обединеното кралство от клиниката 56 Dean Street, което също показва рязко увеличение на диагностицирани мъже с ХИВ, които наскоро са престанали да ползват PrEP.    

Защо тези гей и би мъже са станали бивши ПрЕП потребители?

Според проучването в Сиатъл, обяснение за спирането на PrEP е дадено от една трета от всички мъже, които са прекратили профилактиката. Най-честите причини са: възприятие за минимален риск от заразяване с ХИВ без употреба на PrEP (13%), странични ефекти (13%), проблеми със здравната застраховка (13%), бездомност или честа мобилност (10%). Други причини са: цена, брой хапчета и труден достъп до здравни грижи.

Какви заключения можем да си направим?

Бившите ПрЕП потребители, диагностицирани с ХИВ ясно изобличават проблемите в PrEP услугите в САЩ и по света. Необходимо е да се предоставя подробна информация за страничните ефекти преди започване на профилактиката. Стратегии, овластяващи хората да възобновят приема на PrEP и информация как да се премине от ежедневен прием към схема “само при нужда”. Предоставяне на услуги, гарантиращи, че хората са наясно с налични PrEP програми. Усилия за таргетиране на хора, които са спрели да идват за PrEP скрининг, също могат да помогнат за предотвратяване на нови ХИВ случаи. Телефонни и видео разговори, позволяващи по-лесен достъп до консултации и по-добро придържане към PrEP.