Нов тест за вирусен товар засича ХИВ под 20 копия. Н=Н остава ли?

0
506
тест за вирусен товар
тест за вирусен товар

Вирусната супресия за ХИВ е резултат от тест за вирусен товар под 200 копия / ml. Оптималната вирусна супресия е под 50 или под 20 копия / ml. Следващите години обаче, тези понятия и тяхното значение, вероятно ще се изправят пред предизвикателство. По данни на POZ, новото поколение тест за вирусен товар, наречен Cobas 6800, е изключително точен и може да засече ХИВ дори под 20 копия в милилитър кръв. 

Ново поколение тест за вирусен товар

Cobas 6800 е тест за полимеразна верижна реакция (PCR), който е насочен към два различни региона на генома на ХИВ, известни като gag и LTR. До сега вирусният товар за ХИВ се считаше за неоткриваем, когато е под 50 копия. Изследователи от Сорбона в Париж анализират разликата между широко използваната система Cobas AmpliPrep/COBAS TaqMan и по-новата – Cobas 6800.

Какво показва проучването?

Учените разделят ХИВ-позитивните пациенти в две групи. В група 1 попадат 200 души, които регулярно имат вирусен товар под 50 копия по старата система в продължение на поне три години. В група 2 има 35 души, които периодично отчитат ниска степен на виремия при по-старите тестове. Когато изследването преминава към новата система Cobas 6800, учените откриват, че 25% от хората в първата група, които преди са били считани за “неоткриваеми”, вече имат откриваемо ниво на ХИВ. В група 1 повече пациенти имат вирусен товар между 20 и 50 копия с Cobas 6800 (37%) в сравнение с по-стария тест (19%). Докато в група 2 всеки участник има откриваем ХИВ с новия тест за вирусен товар (100%) в сравнение с по-стария тест (66%).

Аз все още с Неоткриваем ХИВ ли съм?

Тези открития повдигат опасения относно научния консенсус „неоткриваем = непредаваем“ (Н=Н). Изследователи и застъпници ясно припомнят фактите: дори откриваем, вирусен товар, който е под 200 копия / ml, гарантира, че не можеш да предадеш ХИВ по време на секс.