ПрЕП и непредаваем ХИВ ограничават инфекцията сред гей мъжете

0
446
ПрЕП и Непредаваем ХИВ статус
ПрЕП и Непредаваем ХИВ статус

ПрЕП е хапчето, което предпазва от ХИВ. Непредаваем ХИВ е статусът на всички хора, живеещи с ХИВ, които отчитат неоткриваем вирусен товар благодарение на придържането към тяхната терапия. Ново проучване публикувано в списанието Lancet потвърждава, че комбинацията от ПрЕП и непредаваем ХИВ е високоефективна в борбата срещу ХИВ.  

Комбинираната ефективност на ПрЕП и непредаваем ХИВ

Увеличение от 27% на броя на гей и бисексуалните мъже, приемащи антиретровирусна терапия (АРТ) в Австралия и имащи неоткриваем вирусен товар, води до 66% намаление на ХИВ инфекциите между 2010 г. и 2019 г. Това показва, че ХИВ лечението като превенция е силно значимо за общественото здраве. Връзката между увеличения брой хора, които са с неоткриваем ХИВ и намаленото разпространение на ХИВ е още по-силна след въвеждането на ПрЕП. До 2019 г. всеки 1% увеличение на хора с непредаваем ХИВ съответства на 20% намаление на случаите на ХИВ. Дългосрочното проучване изследва промените в ХИВ статуса, приемането на лечение, вирусната супресия и употребата на ПрЕП при 101,772 гей и бисексуални мъже, получаващи здравни услуги в 69 клиники в Австралия.

Какво ни казва проучването за ПрЕП и непредаваем ХИВ?

Първичният анализ разглежда случаите на ХИВ при мъже, които са тествани поне два пъти за периода на проследяване. Te са ХИВ-негативни по време на първия тест. Тази група се състои от 59,234 мъже. Честотата на ХИВ е намаляла с 66% между 2010 г. и 2019 г. Спадът е най-голям при мъжете на възраст 30-39 години (88%). Сред ХИВ-негативните, броят на ПрЕП потребителите се увеличава от 17% през 2016 г. (годината на въвеждане) до 36% през 2019 г., когато 12,189 мъже са приемали ПрЕП. ХИВ-позитивната група се състои от 12,554 мъже. Делът на ХИВ+ мъжете, постигнали неоткриваем ХИВ, е нараснал от 69% през 2010 г. на 88% през 2019 г. – увеличение от 27%. Отделно, честотата на ХИВ е 70% по-ниска при мъжете, които използват ПрЕП в сравнение с тези, които не го ползват.

Какви заключения можем да направим за България?

Комбинацията от ПрЕП и непредаваем ХИВ статус е силно значима за гей общността, защото е високоефективна в ограничаването на ХИВ. За съжаление, в България продължава да липсва национална ПрЕП програма.