ХИВ резистентност | Не пиеш редовно своята ХИВ терапия?

0
304
ХИВ резистентност
ХИВ резистентност

ХИВ терапията (антиретровирусна терапия) в таблетъчна форма трябва да се приема всеки ден, по едно и също време. По този начин, човек, който живее с ХИВ, си гарантира оптимално здраве и продължителност на живота, която се доближава до, или е идентична на, продължителността на живота на човек, който няма ХИВ. Ако не се придържаш успешно към своята терапия, или спреш да я приемаш, играеш опасна игра. Подобно поведение може да доведе до развиването на ХИВ резистентност.

“Чувствам се ОК, не е нужно да продължавам да пия ХИВ лекарства”

Грешка. Това, че се чувстваш ОК, е резултат именно от факта, че приемаш ХИВ терапия. Тези лекарства, обаче, не са те излекували от ХИВ, те са поддържащо лечение. ХИВ е хронична инфекция, за която все още няма окончателен лек. Антиретровирусната терапия успява да контролира вирусния товар на ХИВ изключително успешно. Терапията обаче не може да достигне до т. нар. “заспал ХИВ” (ХИВ депа, или ХИВ резервоар) в твоите клетки. Ако спреш ХИВ терапията си, именно този “заспал ХИВ” рестартира цикъла по произвеждането на големи количества вирусен товар. Което на свой ред отново ще влоши твоята имунна система и може да доведе до ХИВ резистентност. Не само това, но ти отново ще представляваш опасност за своите сексуални партньори.

Какво се има предвид под “ХИВ резистентност”?

Една от причините да има резистентен ХИВ по света, е именно лошото придържане към (или прекратяване на приема на) ХИВ терапията. Ако даден човек вече има ХИВ, който е резистентен към определен клас ХИВ медикаменти, това драстично ще ограничи неговите терапевтични опции от тук нататък. Не само това, но ако този човек прави секс без предпазни мерки, той може да предаде тази ХИВ резистентност на своите сексуални партньори. По данни на Световната здравна организация, ХИВ лекарствената резистентност се причинява от промени в генетичната структура на ХИВ, които засягат способността на лекарствата да блокират репликацията на вируса. Ако не се предотврати, лекарствената резистентност може да застраши ефикасността на терапията, ползвана за лечение на ХИВ. Това може да доведе до увеличаване на броя на ХИВ инфекциите и свързаните с ХИВ заболеваемост и смъртност.