Живея с ХИВ, мога ли да сменя своята ХИВ клиника?

0
843
ХИВ клиника
ХИВ клиника

Да. Абсолютно. Смяната на твоята ХИВ клиника е твое право.

Как става смяната на ХИВ клиниката?

Необходимо е да обсъдиш това свое желание за смяна с лекуващия лекар в клиниката, където се проследяваш и получаваш антиретровирусна терапия (АРТ) в момента. Информирай лекаря в коя клиника искаш да преместиш проследяването на твоето здравно състояние. Лекарят ще изпрати твоето пациентско досие до началника на клиниката, в която си заявил, че искаш да се преместиш. След като това стане и е потвърдено, трябва да попиташ лекаря в старата клиника и/или да звъннеш в новата клиника за да разбереш кога трябва да се осъществи твоето първо посещение в новата ХИВ клиника.

Защо тази информация е важна?

Желанието за смяна на клиниката, в която получаваш своята антиретровирусна терапия и мониториране на здравното състояние (измерване на вирусен товар, CD4 клетки и др.) е нещо напълно нормално. Твое пациентско право е да смешни клиниката, ако пожелаеш.

Кои са често срещаните мотиви за смяна на ХИВ клиника?

Различни пациенти, живеещи с ХИВ, могат да имат разнородни мотиви за смяна на мястото, което се грижи за тяхното здравно състояние. За не малко пациенти от клиниката в София (ОПИН), клиниките в Пловдив, Плевен и Стара Загора могат да са по-привлекателни, защото там има много по-малко пациенти. Този факт дава на определени пациенти допълнителна доза спокойствие, че няма да попаднат на познати лица. Тези градове се намират в близост до магистрални пътища, които драматично улесняват логистиката от/до София. За други пациенти, смяната на клиниката се дължи на смяната на местоживеенето, смяна на работното място и др. Финално, но не и по значение, има пациенти, живеещи с ХИВ, които просто не са доволни от своя лекар. Те често са в ситуация, в която възможно най-скоро искат смяна на професионалния подход към грижата за тяхното здраве. 

Искаш да получиш подробна информация относно 5-те ХИВ клиники в България? Кликни тук.