COVID-19, ХИВ и други: актуализирано становище

0
899

Този материал представлява адаптираното и преведено на български език обновено становище (от 1 април 2020) на Британската асоциация по ХИВ (BHIVA) и Европейското клинично дружество по СПИН (EACS) относно COVID-19 и хората, живеещи с ХИВ, публикувано на уебсайта на BHIVA.

COVID-19 и ХИВ

Засега няма данни за по-висок процент на инфектиране с коронавирус или различен развой на COVID-19 заболяването при хора, живеещи с ХИВ, отколкото при ХИВ-негативни хора. Настоящите данни показват, че рискът от тежко заболяване нараства с възрастта, мъжкия пол и с определени хронични проблеми като сърдечно-съдови заболявания, хронични белодробни заболявания и диабет.

Въпреки че хората, живеещи с ХИВ, които са на лечение, с нормален брой CD4 Т-клетки и неоткриваем вирусен товар, може да не са с повишен риск от сериозно заболяване, много хора, живеещи с ХИВ, имат други заболявания. Почти половината от хората, живеещи с ХИВ в Европа, са над 50 години и хроничните здравни проблеми, като сърдечносъдови и белодробни заболявания, са по-често срещани при тях.

Пушенето е рисков фактор за респираторни инфекции, следователно отказването на тютюнопушенето трябва да се насърчава за всички пациенти. Също и грипните и пневмококови ваксинации.

Лечение на COVID-19: антиретровирусна терапия и други медикаменти

Ускорените изследвания и публикации се приветстват с предупреждението, че резултатите могат да бъдат разпространени преди публикуване и / или публикувани без обичайната проверка. В момента текат дискусии и изследвания около някои ХИВ антиретровирусни препарати, които могат да имат известна активност срещу COVID-19. Първото рандомизирано клинично проучване с лопинавир / ритонавир не показва полза от стандартните грижи при 199 хоспитализирани възрастни с тежка форма на COVID-19. Няма доказателства в подкрепа на използването на други антиретровирусни средства, включително протеазни инхибитори; наистина, структурният анализ не показва свързване на дарунавир с протеаза COVID-19.

Употреба на хидрохлорохин, със или без азитромицин, не демонстрира ясна клинична полза. Въпреки липсата на доказателства, FDA издаде разрешение за спешна употреба, за да позволи използването на хидроксихлорохин и хлорохин за определени хоспитализирани пациенти с COVID-19 докато очакваме резултати от рандомизирани проучвания.

Друг потенциален кандидат за лечение на COVID-19 е ремдезивир, който първоначално е разработен за лечение на Ебола. Ремдезивир има широко in vitro антивирусно действие срещу SARS-CoV-2. Първите случаи, при които пациентите с COVID-19 са лекувани с ремдезивир, предполагат потенциална клинична полза. Резултатите от продължаващите клинични проучвания се очакват с нетърпение. 

Понастоящем няма данни, които да обосноват смяната на обичайната антиретровирусна терапия на пациенти с ХИВ, заради коинфекция със SARS-CoV-2.  

Няма доказателства, подкрепящи приема на антиретровирусни препарати от ХИВ-негативни хора като пре-експозиционна профилактика срещу SARS-CoV-2.

Няма данни, че хората, които употребяват PrEP (срещу ХИВ), са успоредно с това защитени от SARS-CoV-2. 

COVID-19 събиране на данни и ресурси

Разработен е уебсайт за лекарствени взаимодействия:

www.covid19-druginteractions.org

за експерименталните лекарства, които се проучват за лечение на COVID-19 в различни части на света. EACS и BHIVA подкрепят финансово този уебсайт.