Любимата „лек за ХИВ“ стръв на медиите – нов случай от Бразилия

0
831

Статията е преведена и адаптирана от становище на Treatment Action Group

Популярната презентация на Рикардо Диас от виртуалната Международна конференция по СПИН (AIDS 2020) разкрива, че при един от общо 30 участници в ХИВ проучване, проведено в Бразилия, не се наблюдава завръщането на откриваем вирусен товар за малко повече от година (64,7 седмици) след прекъсване на антиретровирусната терапия (АРТ). Дали интервенциите, приложени по време на експерименталното проучване, са допринесли за резултата, е крайно несигурно. Вече от години съществуват данни за редки случаи, при които определен пациент прекъсва АРТ, след което не се наблюдава завръщане на вирусен товар за променливи периоди (ХИВ ремисия).

Редица новинарски съобщения погрешно съобщават, че пациентът е участвал в проучване, състоящо се от пет човека, в което стандартен ART коктейл е допълнен с интегразния инхибитор долутегравир, CCR5 инхибитор маравирок и никотинамид (разтворима форма на витамин B3) за 48 седмици. Всъщност, тази група от пет човека представлява едно рамо от проучване, което набира 30 участници, разделени на шест групи от петима, като едната група получава стандартен АРТ режим (служи за контрола), а останалите пет групи – различни експериментални интервенции.

От останалите участници в процеса, девет са получили никотинамид, а 14 са получавали долутегравир и маравирок. Никой друг участник не е имал продължителна липса на откриваем вирусен товар след прекъсване на АРТ, което повдига въпроса за приноса на интервенциите към резултата при участника, който в момента има ХИВ ремисия. Освен това, ХИВ ДНК все още се открива в кръвните проби на този пациент в края на 48-седмичния интервенционен период през септември 2016 г., като нивата на ДНК на ХИВ продължават да намаляват след това по време на лечение със стандартни схеми на АРТ до прекъсването на АРТ през март 2019 г. Като се има предвид, че интервенциите вече не се прилагат, не е ясно дали те са играли някаква роля за това продължаващо намаляване на нивата на ХИВ ДНК.

Посланието? Ще са необходими допълнителни подробности, за да научим повече за факторите, участващи в този потенциално окуражаващ случай на ремисия на ХИВ. Ограничените налични доказателства не подкрепят добавянето на долутегравир, маравирок и никотинамид към стандартната АРТ схема с надеждата за постигане на подобни резултати. Според доклад на Асошиейтед прес, Рикардо Диас получава финансиране за провеждане на по-широко проучване (60 души), следователно, вероятно ще има по-надеждни данни за ефектите от интервенциите.