Възможен ли е контрол на ХИВ след спиране на терапията? (ВИДЕО)

0
619
контрол на ХИВ
контрол на ХИВ

Международната конференция по СПИН, която се състоя в Канада, представи нов случай за контрол на ХИВ след прекъсване на терапия. Става дума за жена от Испания, която повече от 15 години успешно контролира ХИВ без да се налага да приема медикаменти. Това отново повдига темата за други редки случаи, в които пациенти с ХИВ преустановяват прием на своето лечение и остават с неоткриваем вирусен товар за много дълъг период от време.

Испанският случай за контрол на ХИВ от 2022

Новият случай касае жена (пациентът от Барселона), която е диагностицирана в ранен стадий на ХИВ инфекцията. Тя е включена в клинично проучване, тестващо различни имуномодулиращи терапии заедно със стандартен антиретровирусен режим. Девет месеца по-късно, жената преустановява прием на каквато и да е терапия, което е важна част от проучването. Нейният вирусен товар остава неоткриваем до днес, 15 години по-късно. Не само това, но при нея се наблюдава изразено и прогресивно намаляване на вирусния резервоар, т. нар. ХИВ депа, до които антиретровирусната терапия (АРТ) не достига.

Проучването CHAMP от 2018 за контрол на ХИВ след прекъсване на АРТ

Идентифицирани са 67 пациенти, които след преустановяване на своята ХИВ терапия поддържат неоткриваем вирусен товар с години. CHAMP събира тези данни от 14 проучвания, включващи над 700 участници. Сред тези пациенти, 38 са лекувани по време на ранен стадий на ХИВ инфекция, докато 25 – по време на хронична инфекция. За четирима няма налични данни в какъв етап са започнали терапия. От тези 67 души, 55% постигат контрол на ХИВ за 2 години, докато около 20% поддържат контрол за 5 или повече години. Всички тези резултати имат ключово значение за създаване на нови клинични проучвания, които в конкретика да разберат кой, как и до каква степен може да постигне контрол на ХИВ след прекъсване на терапия.

Видео разговор по темата от Международната конференция по СПИН 2022