Широко неутрализиращи антитела = ХИВ терапия 2 пъти годишно?

0
519
Широко неутрализиращи антитела
Широко неутрализиращи антитела

Ленакапавир е нов антиретровирусен медикамент, който може да се прилага веднъж на шест месеца. Той е одобрен от Европейската агенция по лекарствата през 2022-ра година. Към днешна дата обаче, все още липсва еднакво дългодействаща ХИВ терапия от друг клас, която да се съчетае с ленакапавир. Такава комбинация би позволила на хората, живеещи с ХИВ да приемат терапия само два пъти в годината, вместо да пият таблетки всеки ден. Според ново проучване, това може да се промени, ако ленакапавир се съчетае с две широко неутрализиращи антитела (bnAbs).

ХИВ терапия веднъж на шест месеца вместо всеки ден?

Изследователите споделят, че 90% от участниците в проучването, които са получили инжекции с ленакапавир плюс вливане на антителата теропавимаб и зинлиривимаб, поддържат неоткриваем вирусен товар вече шест месеца без необходимост от таблетки.

Широко неутрализиращи антитела = широк терапевтичен потенциал

Проучването е от фаза Ib (NCT04811040) и включва 21 души, които живеят с ХИВ. Пациентите са изследвани за резистентност към конкретните широко неутрализиращи антитела (bnAbs). Това гарантира, че техният вирус е чувствителен и към двете антитела и им дава правото да бъдат част от проучването. От 124 души, само 55 отговарят на критериите за чувствителност. 34 от тях не са включени в проучването поради временно клинично спиране на ленакапавир или по други причини.

Какво ни казват резултатите?

Тройната комбинация от ленакапавир, теропавимаб и зинлиривимаб осигурява доста над нужните терапевтични нива на 26-а седмица. Според изследователите, в момента 90% от участниците поддържат неоткриваем вирусен товар. Броят на CD4 клетките сред пациентите остава стабилен. Това проучване демонстрира, че комбинация от ленакапавир, теропавимаб и зинлиривимаб може да поддържа вирусна супресия в продължение на шест месеца при определени хора, живеещи с ХИВ. Следващата фаза на това клинично проучване – фаза II (NCT05729568) – ще започне тази година. Целта е да се установи дали неоткриваемият вирусен товар може да се поддържа, когато терапията се продължи за по-дълго време и с поредица дозировки веднъж на шест месеца.