Сифилис, гонорея и хламидия – защита чрез доксициклин след секс

0
1208
Доксициклин против сифилис и други инфекции
Доксициклин против сифилис и други инфекции

Употребата на антибиотика доксициклин след секс донякъде предпазва гей/би мъжете и транс жените от сифилис, гонорея и хламидия.

Доксициклин като ПЕП против сифилис, гонорея и хламидия

Проучването DoxyPEP, представено на Международната конференция по СПИН през 2022, включва хора, живеещи с ХИВ, както и хора, ползващи ПрЕП против ХИВ. Установено е, че при ХИВ-позитивните участници, които приемат доза от 200 милиграма от антибиотика доксициклин в рамките на 72 часа след секс без презерватив, се забелязва 74% намаление на риска от хламидия, 57% намаление за гонорея и 77% намаление за сифилис в рамките на тримесечие. Намаляването на риска от тези три инфекции е още по-голямо за ХИВ-негативните участници, които употребяват PrEP. Сред потребителите на пре-експозиционна профилактика и доксициклин доза от 200 милиграма, съответният спад на трите бактериални инфекции е: 88%, 55% и 87%.

Данните са публикувани в New England Journal of Medicine

Гей/би мъжете и транс жените са диспропорционално афектирани от ХИВ и сексуално предавани инфекции. DoxyPEP проучването е изключително важно за ЛГБТ+ общността, защото емпирично овластява здравето на няколко маргинализирани общности. В България, както и в много части по света, липсва адекватно сексуално образование. Като резултат, много хора правят секс без базова информация относно рисковете за тяхното здраве. Особен проблем е защитата от разнообразие от инфекции. Авторите на проучването заключват:

“Комбинираната честота на гонорея, хламидия и сифилис е по-ниска с две трети при постекспозиционна профилактика с доксициклин, сравнено със стандартните грижи. Това откритие подкрепя употребата на доксициклин при мъжете, които правят секс с мъже, които наскоро са имали бактериални сексуално предавани инфекции.”

Сифилис, гонорея и хламидия – игнорирани инфекции в България

В България продължава да липсва национална програма, която да предоставя безплатно и конфиденциално изследване за сифилис, гонорея и хламидия. Докато ХИВ е безспорно най-стигматизираната сексуално предавана инфекция, другите заболявания не са безобидни. Сифилис, който не е диагностициран и лекуван навреме, може да причини необратими увреждания в човешкото тяло.