Каботегравир – ефикасен ли е инжекционният ПрЕП против ХИВ?

0
570
Каботегравир като инжекционен ПрЕП
Каботегравир като инжекционен ПрЕП

Мета-анализ относно употребата на инжекционен каботегравир като ПрЕП против ХИВ показва обещаващи данни. ХИВ инфекцията продължава да представлява значителна тежест, въпреки разширяването на инструментите за превенция. Дългодействащият инжекционен каботегравир (CAB-LA) е иновативен продукт за преекспозиционна профилактика (PrEP). Новото проучване преглежда вече съществуващи данни, за да определи ефикасността и безопасността на CAB-LA като PrEP и да обогати глобалните препоръки относно превенцията на ХИВ.

Повече за прочуването

Проучването систематично разглежда електронни бази данни и резюмета от конференции за каботегравир (CAB-LA) от януари 2010 г. до септември 2021 г. Проучванията касаят ХИВ инфекция, нежелани реакции, резистентност към медикаменти, нежелани реакции, свързани с бременност, както и сексуално поведение.

Каква е ефикасността на каботегравир като ПрЕП против ХИВ?

Идентифицирани са 12 статии/резюмета, представляващи четири рандомизирани контролирани проучвания, едновременно случващи се на няколко локации. Проучваните популации включват мъже, жени, както и транссексуални жени. Общият относителен риск от заразяване с ХИВ при сравняване на инжекционен каботегравир с таблетков PrEP в рамките на проучванията за ефикасност е 0,21 (95% доверителен интервал: 0,07–0,61), което води до 79% намаление на риска от ХИВ. Процентите на нежеланите реакции са били сходни в проучваните групи. От 19 ХИВ инфекции сред онези участници, които са ползвали CAB-LA, седем са имали резистентност към интегразни инхибитори (INSTI). Каботегравир принадлежи именно към групата на интегразните инхибитори. Данните за нежелани реакции, свързани с бременността, са оскъдни. Няма докладвани проучвания за сексуалното поведение.

Изводи

Каботегравир (CAB-LA) е много ефикасен за превенцията на ХИВ и е съпроводен с малко опасения относно безопасност. CAB-LA може да доведе до повишен риск от резистентност към INSTI сред онези хора, които имат остра HIV инфекция, или са се заразили, докато приемат CAB-LA. Резултатите обаче са ограничени до контролирани проучвания. Необходими са повече изследвания за прилагането на медикамента в реалния свят. Необходими са и допълнителни данни за безопасността на CAB-LA по време на бременност (за майки и кърмачета) и сред онези групи хора, които не са включени в проучванията.

Източник: кликни ТУК