Националният раков план игнорира HPV сред гей и би мъжете

0
502
Националният раков план
Националният раков план

Националният раков план на България конкретизира амбициозни цели за борба с онкологичните заболявания. Независимо от това, в официалния документ напълно липсват думите “хомосексуален”, “бисексуален”, или “гей”. Това е сериозен проблем, когато става дума за HPV (човешки папиломавирус). Инфекция с HPV може да доведе до рак на ануса, пениса, устната кухина и гърлото, както е и отбелязано в документа. Обаче раковият план не предоставя план за общностите, които могат силно да пострадат от тези HPV-свързани заболявания.  

HPV е обективен проблем за гей общността

HPV е сексуално предавана инфекция, която диспропорционално афектира гей/би мъжете, защото те не са били ваксинирани против HPV като момчета. На второ място, между гей младежите и мъжете масово се случва секс между неваксинирани против HPV партньори. Тези факти са актуализирани в здравните програми на някои западни държави, където в клиниките по сексуално здраве се предоставя безплатна имунизация против HPV за гей и бисексуалните мъже. Националният раков план на България не е включил тази добра практика сред своите препоръки или цели. Изречението, което би могло да подскаже за желание за работа в тази посока е: “Изработване на точни и ясни препоръки за ваксинация на лицата в риск от заразяване, базирани на медицината на доказателствата от доставчиците на здравни грижи” (стр. 20, 4.2). 

Националният раков план и неговите цели

  1. Развитие на система, която предлага устойчиви и модерни грижи по отношение на онкологичните заболявания.
  2. Осигуряване на условия за подобряване на здравната осведоменост и култура и за прилагане на навременни превантивни мерки за елиминиране и намаляване на експозицията на вредни влияния, породени от подлежащи на изменение рискови фактори, които да ограничат заболяемостта сред населението и да доведат до по-висока здравна култура и по-здравословен начин на живот.
  3. Въвеждане на съвременни скринингови програми за рак на дебелото черво, рак на гърдата, рак на маточната шийка, рак на простатата, целящи да обхванат възможно най-голям процент от таргетната популация, въвличайки общопрактикуващите лекари в процеса и осигурявайки подходящ механизъм и скринингови методи в съответствие с европейските и световни стандарти. Проучване на доказателствата и създаване на скринингова програма за рак на белия дроб.
  4. Осигуряване на възможности за съвременна диагностика за пациентите и равен достъп до диагностични методи, центрове и водещи специалисти.
  5. Осигуряване на равен достъп на пациентите до съвременно лечение и успешно интегриране на мултидисциплинарния подход и системното онкологично лечение в клиничната практика в страната.
  6. Подобряване качеството на живот и удовлетвореността от медицинските и немедицински грижи и реинтеграция  чрез изграждане на ефективна мрежа от звена, специалисти и форми за пълноценна комуникация с пациентите и техните близки.

За да се запознаеш с официалния документ, кликни ТУК.

Къде мога да се ваксинирам против човешки папиломавирус (HPV)?

Можеш да получиш консултативен преглед и поставяне на ваксината против човешки папиломавирус (HPV) при разнообразие от лекари на територията на България. За да се свържеш с лекар близо до теб, кликни ТУК.