Лек за ХИВ | Изгледай всички сесии от ХИВ конференцията през 2023

0
1475
Лек за ХИВ
Лек за ХИВ

Откриването на лек за ХИВ е трудно поради естеството на вируса. След заразяване на човешкото тяло, ХИВ се интегрира в генома на няколко типа клетки. След това тези клетки се скриват в лимфоидните тъкани, като лимфните възли, черния дроб, далака и др. Докато човекът, живеещ с ХИВ приема антиретровирусна терапия, тези клетки се определят като “латентни” или “скрити”. Всеки път, когато вирусът напусне такава клетка, ХИВ терапията се справя с него. Но ако човек спре своето лечение, вирусът ще се завърне и наново ще започне цикълът по отслабване на имунната система. За да се излекува ХИВ, трябва да се елиминира скритият вирус в клетките или т. нар. латентен вирусен резервоар (вирусни депа). Работи се по различни стратегии за елиминирането / намаляването на резервоара.  

Широко неутрализиращи антитела (bNabs) като лек за ХИВ (Сесия 1)

Антителата играят критична роля в защитата на имунната система срещу инфекции. Широко неутрализиращите антитела (bNAbs) са вид антитела, които могат да разпознаят и блокират навлизането на широк спектър от различни щамове на ХИВ в здравите клетки. Изследвания показват, че bNAbs може също да активират други имунни клетки, за да помогнат за унищожаването на заразените с ХИВ клетки. Това означава, че bNAbs потенциално имат двойно действие в сферата на лечението и превенцията на ХИВ, нещо, което настоящите терапии не предлагат. 

Ваксини и имунотерапии (Сесия 2)

Съществуват множество научни предизвикателства пред разработването на ваксина против ХИВ. Безпрецедентната генетична променливост на вируса и способността му бързо да установява устойчива инфекция през целия живот са само част от препятствията. Традиционните методи за разработване, довели до множеството лицензирани ваксини, са непрактични и безрезултатни при ХИВ. Независимо от трудностите, работата по откриването на ХИВ ваксина продължава.

Генни и клетъчни терапии като лек за ХИВ (Сесия 3)

Има разнородни подходи, целящи да излекуват ХИВ чрез генни или клетъчни терапии. Някои от тях ползват спечелилият Нобелова награда през 2020 механизъм за генетично редактиране CRISPR. Други ползват CAR T-клетки.

Контрол над ХИВ след прекратяване на лечението (Сесия 4)

Трайно ниските нива вирусен товар след прекъсване на терапия/ интервенция се наблюдава изключително рядко сред хората, живеещи с ХИВ. Важно е да се разучат причините зад това явление и да се разбере, дали и как този механизъм може да бъде приложен сред повече пациенти.