Първична ХИВ инфекция и незабавното започване на лечение

0
230
Първична ХИВ инфекция
Първична ХИВ инфекция

Поредно проучване подкрепя незабавното започване на антиретровирусна терапия при хора с първична ХИВ инфекция (първите шест месеца след инфектиране).

Незабавно лечение при първична ХИВ инфекция

Хората, които започват антиретровирусна терапия скоро след заразяване с ХИВ, имат по-голям шанс за пълно възстановяване на имунната система. Всеки ден забавяне през първите шест месеца след инфекцията намалява шансовете за достигане на нормален брой CD4 Т-клетки. Това е ключово послание в подкрепа на бързото или незабавно (дори в същия ден, в който е потвърдена диагнозата) започване на терапия сред всички нови диагнози, но особено при първична ХИВ инфекция, заключват авторите на проучването. Отделно, започването на лечение още в първия месец след инфекция може да ограничи размера на вирусния резервоар и да увеличи вероятността от дългосрочна ремисия.

Повече за проучването, препоръчващо бърз старт на ХИВ терапията

Проучването HEATHER проследява хора с първична ХИВ инфекция, които са започнали лечение в рамките на три месеца след диагностицирането. Дори на този ранен етап, повечето участници вече са имали известни доказателства за имунна дисфункция. За около една трета от пациентите се смята, че имат ранна първична или остра инфекция, доказано чрез наличието на ХИВ РНК или антиген, преди развиването на антитела. Между 2009 и 2020 г., общо 204 участници са включени в четири клинични центъра в Обединеното кралство. Повечето участници (84%) са гей/би мъже, 4% са жени. Около три четвърти от тях са бели. Средната възраст е 33 години. Почти всеки е постигнал вирусен товар под 200 копия след започване на лечението. Средното време до вирусна супресия е 115 дни. Участниците, които са приемали интегразни инхибитори, са постигнали вирусна супресия по-бързо.  

Какво трябва да знаеш за имунната система при ХИВ инфекция?

Нормалният брой на CD4 клетки при ХИВ-негативните хора е между 500 и 1500. Наличието на по-нисък брой CD4 и/или CD8, или по-ниско съотношение на CD4/CD8 по време на започването на терапия се свързва с по-дълго време за възстановяване на имунитета.